Obavijest voćarima

Tijekom jučerašnjeg dana ovisno o lokalitetu na pojedinim područjima Grada Zagreba i Zagrebačke županije bilo je oborina koje su uzrokovale zarazu uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

U nasadim jabuka i krušaka gdje je bilo oborina preporuča se primjena sredstava za zaštitu bilja koji uz površinsko imaju i kurativno djelovanje (36-48 sati): Delan 700 WDG, Delan Pro, Stroby WG. Na ostalim područjima gdje nije bilo oborina preporuča se preventivna zaštita protiv krastavosti jabuke sa pripravcima kontaktnog djelovanja na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Početak leta minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) i jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo od početka svibnja. Na temelju praćenja leta i prema zbroju suma efektivnih temperatura vrijeme je za suzbijanje jabučnog savijača. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC,  Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr. Insekticidi Coragen, Affirm opti, Voliam targo, Mospilan 20 SG imaju dopuštenje za suzbijanje minera okruglih mina.

Pregledom nasada bilježimo i prisutnost lisnih ušiju. U nasadim jabuka gdje ima prisutnih lisnih ušiju preporučamo koristit Mospilan 20 SG koji djeluju protiv lisnih ušiju, minera i jabučnog savijača.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis