Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 9 dana. Vremenski uvjeti u prvoj polovini mjeseca svibnja pogodovali su infekcijama i razvoju najvažnijih bolesti vinove loze loze plamenjače vinove loze  (Plasmopara viticola), pepelnice (Erysiphe necator), te sive plijesni (Botrytis cinerea). Porast temperature zraka čije se maksimalne vrijednosti u posljednjih nekoliko dana  kreću od 25-28 C  uvjetovale je sporulaciju plamenjače vinove loze te su u slabije tretiranim  vinogradima pronađene pjege s bijelom prevlakom na naličju lista (23.05). Visoka relativna vlaga zraka i dugo zadržavanje vlage na biljnim organima  pogoduje  sekundarnom širenju plamenjače, ali i razvoju pepelnice te sive plijesni čiji su simptomi  uočeni na cvjetnim glavicama.

Upućujemo vinogradare na oprez, redovite preglede nasada i redovito provođenje kemijskih mjera zaštite. Razmaci između tretmana ovise o odabiru sredstva za zaštitu bilja te količini oborina od posljednjeg  tretmana.

Prema prognozama sinoptičara nove oborine moguće su početkom narednog tjedna stoga je potrebno  pravovremeno obaviti zaštitu.

Za suzbijanje plamenjače preporučamo korištenje sistemičnih pripravaka: Forum star, Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio,  Magma Triple, Pergado F,  Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis,   Sphinx extra 685 WDG, Metomor F i dr..

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) preporučujemo: Collis SC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC.

Dobra praksa u suzbijanju pepelnice je i primjena elementarnog sumpora metodom zaprašivanja koji djeluje putem para, površinski.

Sumporenje vinograda treba obaviti između aplikacija, po mirnom vremenu bez mogućih oborina nekoliko dana nakon sumporenja. Primjenom elementarnog sumpora smanjuje se i populacija grinja uzročnika erinoze i akarinoze čiji su simptomi vidljivi u brojnim vinogradima Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Sumporenje treba primijeniti pri temperaturi iznad 18 °C do najviše 28°C odgovarajućim uređajima. Tijekom cvatnje vinove loze ovu metodu ne primjenjivati, već prije ili nakon cvatnje.

Let  leptira sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) započeo je u prvoj dekadi mjeseca travnja, na većini lokaliteta srednje jakog do jakog intenzitete (tjedni ulovi preko 75 leptira u feromonskim klopkama.  Preporučamo korištenje insekticida za suzbijanje grožđanih moljaca ako do sada nisu korišteni: Coragen SC, Affirm, Voliam, Radiant, Laser KS, Vertimec 018 EC i dr.

Nakon aplikacije potrebno je nekoliko dana stabilnog vremena bez oborina za bolji učinak insekticida.

Kod  primjene insekticida voditi računa da je cvatući pokrov u vinogradu pokošen zbog zaštite pčela i ostalih oprašivača!

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i  račune za kupljene pesticide.

                                                                                               Aleksandra Radić dipl.ing

                                                                                               e-mail: aleksandra.radic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis