Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Od posljednje upute za zaštitu luka od štetnih organizama proteklo je tri tjedna (04.5. 2023.), a posebice je bila upućena vlasnicima koji uzgajaju proljetni i zimski luk iz lučice i izravno iz sjemena! Proteklih 12 dana (od 11. svibnja o.g.) na svim mjernih mjestima u Međimurju zabilježili smo iznadprosječne količine oborina, naročito na lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). U nedjelju popodne (21.5.) pljusak je ponovno zabilježen u količini od 7,2 mm (Kotoriba) do 17,4 mm (Železna Gora), a oborine nisu padale samo na nekim mjestima uz rijeku Muru (npr. Mursko Središće).

 

Tablica 1. Podatci o oborinama (mm) bitni za razvoj i ranu pojavu bolesti jare zobi (Puccinia) tijekom druge dekade svibnja 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. Oborine

11.5.-17.5.

Ukupno oborina svibanj
Železna Gora 37,8 14,8 13,0 37,6 2,4 75,8 17,4 198,8 mm 251,4 mm
Mursko Središće 20,4 9,2 1,4 24,4 2,0 36,8 6,8 101,0 mm 118,4 mm
Kotoriba 12,0 3,0 1,8 22,8 2,0 22,0 0,6 64,2 mm 86,2 mm

*podatci do 6.00 sati dana 22.5. 2023!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

 

Tek posljednja četiri dana je zatoplilo, pa su najviše dnevne temperature zraka u rasponu od 19,5-27,6°C! U naredna četiri dana bit će također toplo, s najvišim vrijednostima 22-27°C!

Usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice i izravno iz sjemena u narednom razdoblju su vrlo osjetljivi na pojavu i epidemijski razvoj najopasnije bolesti plamenjače (Peronospora destructor), a vrlo povoljne uvjete za razvoj ove bolesti bilježimo u posljednja dvanaest dana (11.5.-22.5.)! Nova količina manjih oborina moguća je već tijekom sutrašnjeg dana! Uzročnik ove bolesti prenosi se skrivenim zarazama na sjemenskoj lučici (proljetni luk), te se latentno razvija tijekom iznadprosječno toplih i vlažnih zimskih mjeseci na usjevima zimskog luka! Proljetni luk iz lučice ima razvijena 6-9 lista a usjevi proljetnog luka iz sjemena 2-3 lista, pa ako rastu na poljima gdje u blizini usjevi zimskog luka završavaju razvoj opasnost od moguće pojave plamenjače je značajno veća!

Osim vrlo povoljnih uvjeta za razvoj plamenjače luka (Peronospora destructor) (6 vrlo jakih zaraza), posljednjih smo dvanaest dana registrirali i povoljnije uvjete u usjevima luka za razvoj drugih gljivičnih bolesti iz roda Botrytis (6 vrlo jakih zaraza za vrstu Botrytis cinerea i 4 vrlo jake zaraze za vrstu Botrytis squamosa), te  Stemphylium (3 vrlo jake zaraze za Stemphylium vesicarium)!

Tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo započeti ili nastaviti redovite preventivne mjere zaštite od plamenjače uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Prema mnogim iskustvima svježija razdoblja s noćnim vrijednostima temperature zraka 6° do 12°C, uz dovoljno oborina ili sati vlaženja lišća od rose (magle) i povišenju vlažnost zraka 95 %, optimalni su uvjeti za razvoj plamenjače luka.  Pritom je opasnost od razvoja plamenjače u usjevima dugog dana (“proljetni luk“) izrazito velika ako se u blizini nalaze usjevi luka kratkog dana (“zimski luk“). Nakon što luk razvije 3-4 prava lista značajno raste njegova osjetljivost na ovu bolest, pa usjevi luka uzgajani iz sjemena u narednom razdoblju također zahtijevaju redovite mjere zaštite.  

Usjeve proljetnog luka uzgajanog sadnjom lučica preventivno preporučujemo zaštititi od različitih uzročnika plijesni (Botrytis, Alternaria, Stemphylium)!

Utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

 

Uputa proizvođačima bijelog luka ili češnjaka:

Proizvođače bijelog luka (češnjaka) obavještavamo da posljednjih 12 dana zabilježili vrlo povoljne uvjete za razvoj plamenjače i hrđe (Peronospora, Puccinia), a jutarnje rose (i/ili magle uz riječne doline) pogodovat će njihovom epidemijskom razvoju krajem mjeseca svibnja! Kod suzbijanja bolesti lišća češnjaka treba birati fungicide koji istovremeno pokazuju učinkovitost na ove dvije bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis