Obavijest ratarima

Proizvođače soje upozoravamo da je soja u fazi nicanja, preporučamo protiv širokolisnih i uskolisnih korova kombinacija pripravaka Pulsar 40 + Harmony SX   uz dodatak okvašivača u split aplikaciji.

Pripravak Corum primijeniti isto u split aplikaciji protiv širokolisnih korova kao i protiv sirka iz sjemena i koštana.  Ponoviti tretman za osam do deset dana nakon novog ponika korova.

Može se primijeniti protiv širokolisnih korova: Basagran 480, Benta 480 SL, Bentarroz, Benta super.

Samo protiv uskolisnih korova ako je potrebno, upotrijebiti jedan od navedenih: Focus ultra, Agil 100 EC, Fusilade forte, Leopard 5 EC, Graminis 05 EC i dr.

 

 

Upozoravamo proizvođače kukuruza koji nisu koristili zemljišne herbicide na pregled svojih  njiva  na  prisutnost i ponik korova nakon nicanja.

U kukuruzu u fazi nakon nicanja protiv jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u fazi 2-6 listova kukuruza, upotrijebiti jedan od pripravaka: Task 64 WG, Motivell,  Motivell extra 6 OD, Talisman, Victus OD, Nicogan 40 OD, Tarot 25 DF, Principal 53,6 WG i Principal plus 66,5 WG , Elumis,  Laudis WG i Callisto  480 SC uz dodatak okvašivača.

Samo protiv širokolisnih korova: Banvel 480 S, Motikan, Basagran 480, Deherban A Extra, Dikopur max,  do 25 cm visine kukuruza.

 

U proizvonji kukuruza šećerca primijeniti Laudis WG.

 

Tretiranje herbicidima  ne vršiti  po visokoj temperaturi!

 

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis