Obavijest proizvođačima celera (korjenaša na otvorenom)

Preporuka je uzgajivačima celera na otvorenom da izvrše zaštitu lisne mase celera protiv pjegavosti lista celera. Simptomi bolesti vidljivi su na plojci lista kao žute pjege na listu koje kasnije posmeđe, promjera su i preko 1 cm. Kod  jake zaraze cijeli list je prekriven pjegama te može doći do sušenja i na kraju propadanja biljke radi smanjenja asimilacijske površine. Spore gljivica šire se zaraženim sjemenom ili sporama koje su u tlu aktivne dvije godine. Važno je  poštivati plodored i sijati zdravo certificirano sjeme, te zaoravati biljne ostatke. Zaštita protiv navedenih bolesti fungicidima:

Fungicidi registrirani za suzbijanje bolesti na celeru su: ARGO, DIFCOR, NEORAM WG, SCORE 250 EC, SIGNUM, SERCADIS PLUS, POLYRAM DF, ORTIVA,ZAKEO 250 CS, ZAFTRA  AZT 250 SC.

 

Insekticide koristiti prema potrebi u celeru (ovisno o pojavi i vrsti štetnika): MOVENTO, FLIPPER, KARATE ZEON, KRAFT 18 EC, VERTIMEC 018 EC, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC, POLECI PLUS.

 

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva. Sve korištene pripravke upisivati u evidenciju korištenih sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva! U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 (15.04.2022.) važno je obratiti S pozornost na  točku 73.  stavak 8 novog Zakona u kojem se navodi  obveza vođenja evidencija i čuvanja računa za kupljene pesticide na razdoblje od 3 godine.

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
ana-marija.cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis