Nacionalna konferencija projekta – DESIRA Obzor 2020

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u suradnji s Hrvatskim Agroekonomskim društvom HAED-om i Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek organiziralo je 11. svibnja 2023. godine u Osijeku Nacionalnu konferenciju DESIRA projekta pod nazivom „Održiva budućnost ruralnog prostora“. Cilj konferencije bio je predstaviti rezultate projekta s naglaskom na potrebe, očekivanja i čimbenike koji utječu na ruralna područja Europe, sveobuhvatni utjecaj digitalizacije te rezultate i zaključke Living Lab-a „DigiFarmTour“ koji je osnovan u sklopu DESIRA projekta.

U sklopu konferencije prikazani su kratki promotivni filmovi koji su nastali kao rezultat rada „Living lab-a“ DigiFarmTour u kojima su prikazane razvojne mogućnosti ruralnog prostora u budućnosti u Hrvatskoj.

Neki od zaključaka DESIRA projekta o potrebama u budućnosti su:

  • osigurati pristupačnu visokokvalitetnu povezanost i digitalnu infrastrukturu u ruralnim područjima
  • prevladati fragmentaciju i povezati sustave
  • poboljšati upravljanje ruralnim, šumskim i poljoprivrednim podacima
  • pojednostaviti pristupačnost digitalnom obrazovanju
  • pružiti jednostavne i pristupačne digitalne usluge poljoprivrednicima, šumarima i njihovim savjetnicima
  • promicati inovacije i digitalne ekosustave u ruralnim područjima
  • podići svijest o ruralnim pitanjima i vrijednostima
  • pratiti napretke i učinke politika ruralne digitalizacije

Osim rezultata DESIRA-e, tijekom konferencije predstavljeni su i rezultati znanstvenih i stručnih studija odnosno aktivnih projekata povezanih s razvojem ruralnih područja.

Prof.dr.sc. Nataša Bokan s Agronomskog fakulteta u Zagrebu predstavila je projekt Obzor Europa Grass Ceiling koji istražuje i analizira ulogu žena u ruralnom prostoru (http://www.grassceiling.eu/#).

Prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu predstavila je u ime Sare Cobal iz Hrvatskog liječničkog zbora projekt Petica čiji je cilj osiguranje zdrave prehrane djece u školama kao preduvjet za smanjenje prekomjerne tjelesne težine (https://petica.hr/).

Dr.sc. Milan Oplanić s Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču predstavio je istraživanje Instituta o stavovima poljoprivrednika o klimatskim promjenama u 6 priobalnih županija u Hrvatskoj. Većina poljoprivrednika u svim ispitanim županijama primijetila je promjene u odnosu na prošla vremena, dok su neke od promjena ocijenjene kao vrlo značajne.

Najvažniji izvor prihoda u ruralnim područjima Hrvatske je poljoprivreda te je dr.sc. Silvio Šimon iz Ministarstva poljoprivrede predstavio mogućnosti i prateće aktivnosti ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj kao naprednije proizvodnje veće dodane vrijednosti vođene znanjem sa specijaliziranim tržišnim kanalima. Iako ekološka poljoprivreda može poljoprivrednicima osigurati veći profit po jedinici površine, potrebna je visoka razina tehnologije u proizvodnji i dostupnosti digitalne infrastrukture.

Dr.sc. Tihomir Živić predstavio je Digitalizaciju sustava visokog školstva – Predstavljanje e-poljoprivrede unutar kolegija Engleskog jezika Fakulteta agrobioloških znanosti (FAZOS), Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava sudionika i posebnog savjetnika ministrice poljoprivrede, prof. Ive Grgića o stanju i trendovima depopulacije ruralnih područja Hrvatske te o mogućnostima ublažavanja i aktivnostima koje Ministarstvo poljoprivrede provodi.

Pripremi za ispis