Obavijest proizvođačima krumpira

U usjevima krumpira gdje su prisutni korovi moguće je nakon nicanja kulture ovisno o visini usjeva primijeniti slijedeće registrirane herbicide:

Basagran 480, Fusilade Max, Tarot 25 DF, Pantera QT, Focus ultra i dr.

Kod primjene herbicida u post-em aplikaciji obavezno voditi računa o karenci kada je u pitanju mladi krumpir kao i mogućoj fito – toksičnkosti na pojedine sorte.

Usjeve krumpira potrebno je zaštititi i od uzročnika bolesti primjenom jednog od dopuštenih fungicida: Ortiva, Revus, Infinito, Zakeo 250 SC, Polyram DF, Ranman top, Cymbal flow, Orvego, Signum i dr.

Pregledom usjeva krumpira uočena je i pojava krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Kemijsko suzbijanje se preporuča kada se na busu nađe više od 2 odrasle zlatice (prezimjele generacije), a krumpir je slabo razvijen. Prva generacija ličinki se suzbija ako do cvatnje ima 2-2,5 ličinki na busu, a ljetne generacije se suzbijaju kada ih ima 20-30  ličinki po busu.

Od registriranih insekticida može se primijeniti:

Laser, Alverde, Mospilan 20 SG, Cythrine Max, Coragen  20 SC, Ampligo, Asset five , Neemazal- T/S i dr.

Rezistentnost na dozvoljene djelatne tvari provjeriti na https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/krumpirova-zlatica.

 

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede (FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja .

    Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                                   Sanja.vukovic@mps.hr

Pripremi za ispis