Obavijest voćarima

Posljednja preporuka o zaštiti jabuke i kruške upućena je prije 7 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za nekoliko jakih infekcija fuzikladijem. Krajem vikenda ponovno je najavljena kiša. Zbog toga savjetujemo primjenu jednog od pripravaka sistemičnog djelovanja (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) u kombinaciji s jednim od preventivnih pripravaka (Delan 700 WDG, Delan SC, Alcoban, Dynamo).

U slučaju jače pojave lisnih uši savjetujemo primjenu jednog od pripravaka: Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Movento.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 Sanja Gregurić, dipl. ing. agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis