Obavijest proizvođačima kukuruza

U narednom periodu biti će zasijana većina površina pod kukuruzom u našoj županiji. Nakon sjetve potrebo je odraditi zaštitu od korova koji stvaraju najveći problem u fazi razvoja kukuruza od 3-10 lista. Na parcelama na kojima prevladavaju jednogodišnji korovi (koštan, muhari, svračica, loboda, abutilon, ambrozija i dr.) moguće je primijeniti zemljišne herbicide  odmah nakon sjetve u ovisnosti o dobroj pred sjetvenoj pripremi tla i optimalnoj količini oborina.

 

Od velikog broja registriranih zemljišnih herbicida navodimo neke:

Za širokolisne korove: Callisto 480 SC, Pledge 50 WP, Click 50 FL, Calaris 400 SC  i dr.

Za travnate korove i neke širokolisne korove: Dual Gold 960, Frontier X2, Dost 330 EC, Stomp Aqua i dr.

Gotove kombinacije: Tonale, Adengo, Lumax, Lumax H 537.5 SE,  Primextra TZ Gold 500 SC Koban TX, Camix 560 SE, Akris i dr.

 

Neki od navedenih preparata mogu se koristiti i u ranom postu tj. nakon nicanja kulture do faze tri lista kukuruza, ali u smanjenim dozama. Na poljima gdje prevladavaju višegodišnji korovi (pirika, osjak, slak, divlji sirak i dr.) treba planirati primjenu herbicida nakon nicanja kulture i korova.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

  Sanja Vuković dipl. ing. agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

 

 

Pripremi za ispis