Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U protekla tri dana na području naše županije zabilježene su povremene oborine, ovisno o lokalitetu zabilježeno je 12 do 20 mm oborina. Takvi vremenski uvjeti pogodovali su razvoju jake infekcije krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Obavještavamo voćare da tijekom dana provedu zaštitu primjenom sistemičnog fungicida u kombinaciji sa nekim od fungicida preventivnog površinskog djelovanja: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis uz pripravke na bazi metirama, ditianona ili kaptana.

Zaštitu protiv pepelnice moguće je provesti nekim od pripravaka na bazi sumpora, a u nasadima sa jakom pojavom pepelnice moguća je primjena pripravaka: Sercadis plus, Luna experience, Stroby WG 50 WG, Zato, Tercel* i sl.

*Krajnji rok za primjenu zaliha pripravka Tercel je 31.07.2023.

Krajem travnja zabilježen je početak leta jabučnog savijača, a let minera okruglih mina bilježimo nakon 20. travnja. Voćare upućujemo da daljnje praćene preporuka o rokovima suzbijanja ovih štetnika.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

         Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis