Obavijest voćarima

U nasadima jabuka i krušaka potrebno je ponoviti zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Zaštitu izvršiti kombinacijom fungicida sistemičnog i kontaktnog mehanizma djelovanja. Od sistemični pripravaka primijeniti: Difcor ili Score 250, a od kontaktnih fungicidnih pripravaka primijeniti: Polyram DF, Delan 700, Captan 80 WG i dr.

 

U nasadima jabuka sa simptomima pepelnice (Podosphera leucotricha) potrebno je izvršiti i zaštitu  jednim od fungicida: Luna experience ili Stroby WG.

 

Proizvođači koji imaju problema sa jabučnom krvavom uši (Eriosoma lanigerum) mogu izvršiti zaštitu nakon cvatnje, dok još nema puno lisne mase uz povećan utrošak škropiva.

Zaštitu je moguće izvršiti insekticidom Movento.

Tretiranje izvršiti po mirnom vremenu vodeći računa o pčelama!

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

Marijana Milušić dipl. ing.

E-mail: Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis