Preporuka vlasnicima nasada jabuke i kruške

Kultivari jabuke su na većini lokaliteta u Osječko-baranjskoj županiji u fenofazi (BBCH 65-67) tj. fenofaza pune cvatnje i početak opadanja latica dok su sorte kruške u fenofazi (BBCH 71) tj. plodovi kruške su promjera do 10 mm.

Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja, utvrđena je značajna količina oborina u posljednjih 15 dana i to: mjerna postaja Bizovac – 45 mm, Dalj – 40 mm, Našice – 60 mm i Trnava 39 mm uz srednju dnevnu temperaturu od 12,5 °C do 15 °C te su zadnji povoljni uvjeti za razvoj vrlo jake infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia) u Osječko-baranjskoj županiji bili između 24.-25.04.2023.

Kako su navedeni vremenski uvjeti bili pogodni za razvoj i širenje askospora Venturie (fuzikladija) uz očekivano povećanje srednjih dnevnih temperatura u narednom periodu, preporuka je voćarima da imajući u vidu raspored lokalnih oborina, obavljanje preventivne zaštite nasada jabuke i kruške korištenjem kontaktnih pripravaka na bazi metirama (Polyram DF), ditianona (Delan 700 WDG, Faban, Alcoban, Dynamo, Ditoflo 700 i dr.) ili ciprodinila (Chorus 75 WG, Chorus 50 WG).

U slučaju da nije bilo moguće djelovati preventivno, zaštita nasada jabuke i kruške treba se obaviti najkasnije 24 sata nakon oborina. U tu svrhu mogu se koristiti sistemični pripravci kao što su: Pyrus 400 SC (pirimentanil + ditianon), Scala (pirimentanil), Score 250 EC, Difcor, Argo, Difenzone, Secradis plus i dr. (difenkonazol). Napomena: sistemični pripravci na bazi difenkonazola i fluopirama štite i protiv uzročnika pepelnice jabuke (Podosphaera).

Ako je u nasadu primijećena rana pojava pepelnice, za zaštitu se preporučuju pripravci na bazi močivog sumpora koje treba koristiti na temperaturama zraka iznad 15°C, kao što su Chromosul 80, Cosavet DF, Calinosul 80, Microthiol Special Disperss i dr.

U pojedinim nasadima kruške primijećena je pojava izlijeganja jaja kruškine buhe (Psilla pyri) te se može primijeniti insekticid na bazi spiroteramata (Movento). U kasnijim razvojnim stadijima kruškine buhe mogu se primijeniti sredstva na bazi abamektina (Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC) uz dodatak mineralnog ulja.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr. sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Pripremi za ispis