Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi prvih listića ili otvaranja pupova ovisno o sortimentu i položaju nasada. Do kraja tjedna se predviđa toplo vrijeme s temperaturama iznad 20 °C bez oborina. Već početkom idućeg tjedna predviđaju se nove oborine te bi trebalo obaviti potrebna tretiranja nasada.

Za zaštitu od crne pjegavosti ( Phomopsis viticola) se mogu upotrijebiti : Polyram DF, Pinozeb M -45, Delan PRO.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Uncinula necator) mogu se koristiti: Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80.

Vinogradari bi trebali pregledavati svoje nasade na prisutnost gusjenica koje mogu napraviti štetu na pupovima – ukoliko su u toj fazi.

U nasadima je primijećena prisutnost grinja šiškarica (Colepitrimerus, Eriophyes). Preparati na bazi sumpora imaju repelentno djelovanje na grinje, a kod jakog napada se može upotrijebiti Ovipron top, ali u periodu od svibnja do kolovoza u smanjenoj dozi od 10 – 20 l/ha uz 1000 l vode/ha. Dozvoljene su dvije primjene u vegetaciji unutar 60 dana.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svi profesionalni korisnici obavezni su čuvati evidencije o uporabi sredstva za zaštitu bilja najmanje 3 godine kao i račune o nabavljenim sredstvima za zaštitu bilja.

Prilikom korištenja sredstva za zaštitu bilja važno je slijediti pomno napisane upute proizvođača.

Prije korištenja sredstva za zaštitu bilja provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis