Obavijest proizvođačima jagoda

Jagode na otvorenom su u fazi cvatnje, dok su u zatvorenom prostoru u fazi plodonošenja.

Visoke temperature i visoka relativna vlaga zraka pogoduju ostvarenju uvjeta za infekciju sivom plijesni (Bortytis cinerea).

U vrijeme vikenda predviđene su nove oborine te bi nasade trebalo tretirati nekim od dozvoljenih preparata http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prilikom izbora sredstva za zaštitu bilja obavezno je voditi računa o karenci.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svi profesionalni korisnici obavezni su čuvati evidencije o uporabi sredstva za zaštitu bilja najmanje 3 godine kao i račune o nabavljenim sredstvima za zaštitu bilja.

Prilikom korištenja sredstva za zaštitu bilja važno je slijediti pomno napisane upute proizvođača.

Prije korištenja sredstva za zaštitu bilja provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti.

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis