Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Od zadnje preporuke je prošlo 5 dana. U periodu od 24.04. – 26.04.2023. na nekim lokalitetima je palo više od 20 mm kiše te su se ostvarili uvjeti za jake infekcije čađavom krastavošću (Venturia inequalis, Venturia pyrina). Tretiranje bi radi ispiranja sredstva trebalo ponoviti preparatima sistemičnog djelovanja kao što su Score 250 EC, Difenzone, Sercadis plus, Argo EC). Da bi se produžilo djelovanje navedenih preparata potrebno je dodati neke od preventivnih preparata kao što su: Delan 700 WDG, Delan pro, Alcoban i Dinamo.

Ako je prethodnih godina u nasadima problem predstavljala pepelnica (Podosphaera leucotricha) nasad je potrebno zaštititi preparatima koji djeluju na obje bolesti kao što su: Sercadis plus, Luna experience i Revyona.

Ukoliko se pregledom nasada ustanovi prisutnost ličinki kruškine buhe (Psylla pyri) potrebno je provesti tretiranje dozvoljenim preparatima kao što su: Kraft 18 EC, Movento, Delegate 250 WG, Harpun i dr. Primjena navedenih preparata je dozvoljena samo nakon cvatnje uz obaveznu košnju cvjetnog pojasa.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svi profesionalni korisnici obavezni su čuvati evidencije o uporabi sredstva za zaštitu bilja najmanje 3 godine kao i račune o nabavljenim sredstvima za zaštitu bilja.

Prilikom korištenja sredstva za zaštitu bilja važno je slijediti pomno napisane upute proizvođača.

Prije korištenja sredstva za zaštitu bilja provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti.

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis