Obavijest vinogradarima

Od trenutka otvaranja pupova i pojave prvih listića za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze moguće su infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola) te je potrebno  dan ili dva prije najavljenih oborina izvršiti preventivnu zaštitu. Najčešća pogreška u zaštiti od crne pjegavosti je prerano prskanje bakrenim pripravcima u mirovanju vegetacije te izostanak preventivne zaštite (obavezno prije kiše!) u razvoju prvih listića. Tijekom travnja i početkom svibnja oslobađa se najveći broj piknospora koje su glavni «krivac» širenja crne pjegavosti u vinogradu pa u to vrijeme ne smijemo griješiti i propustiti preventivnu zaštitu dan ili dva prije najavljenih oborina.

Za zaštitu mladih listića preporučamo preventivne organske fungicide Polyram DF, Delan PRO, Universalis ili Solofol. 

U godinama kad je zbog hladnog vremena usporen razvoj vinove loze često bilježimo značajnije štete od lozinih grinja šiškarica, uzročnika akarinoze i erinoze (Calepitrimerus vitis, Eriophyes vitis),  koje su prezimile unutar pupa. U vinogradima gdje lozine grinje predstavljaju veći problem preporučamo od faze vunastog pupa do razvoja listića primijeniti neki od registriranih fungicida na bazi sumpora u višoj koncentraciji. Navedenim sumpornim pripravcima smanjuju se zaraze sa pepelnicom vinove loze (Uncinula necator).

Za dobro djelovanje fungicida na bazi sumpora poželjno je da  temperatura zraka bude iznad 15° C. Osim sumpora, čije djelovanje zbog hladnoće može izostati, u fazi razvoja listića za suzbijanje grinja može se koristiti i neki od registriranih akaricida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis