Obavijest vinogradarima

U nasadima vinove loze potrebno je provesti zaštitu od infekcije crnom pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). U tu svrhu potrebno je primijeniti jedan od registriranih pripravaka na bazi bakra: Nordox 75 WG i Cuprablau  Z 35 .

Kod pojave prvih listića primijeniti:  Polyram DF, Delan PRO, Solofol, Universalis.

Pripravcima  na bazi bakra može se dodati pripravak na bazi sumpora, radi sporednog djelovanja na grinje koje prezimljuju u pupu. U ovoj fazi koristi se u povišenim koncentracijama. Za njegovu dobru djelotvornost potrebno je da dnevne temperature budu više od 16℃.

Sredstva za zaštitu bilja  primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, provedenu zaštitu upišite u evidenciju o prskanju.

Podaci o dozvoljenim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                                          Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                           vesna.bradic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis