Obavijest voćarima

Zbog pada temperature produžen je period cvatnje koštičavog voća te mu još uvijek prijeti opasnost od infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa). Novu kišu uz temperaturu zraka od 13˚ C očekujemo tijekom ponedjeljka te je potrebno zaštiti voćke koje još cvatu.

Za zaštitu trešnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Signum, Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Luna Expirience ili  mikrobiološkim  pripravakom Serenade Aso.

Za zaštitu višnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Signum, Chorus 75 WG, Chorus 50 WG, Luna Expirience.

Preventivnu zaštitu šljive u fazi cvatnje moguće je obaviti fungicidima: Signum, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG ili  mikrobiološkim  pripravkom Serenade Aso.

Zbog hladnijeg vremena zabilježili smo slabiji ulov žute i crne šljivine osice (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava) na bijelim ljepljivim pločama. Ukoliko je zbog mraza  došlo do smrzavanja dijela cvjetova, i manji broj osica može pričiniti značajnu štetu. Za zaštitu se po završetku cvatnje mogu koristiti insekticidi Decis 2,5 EC i  Mospilan 20 SG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.  

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis