Obavijest voćarima

Prognostičari u drugoj polovici tjedna najavljuju kišu koja bi mogla potrajati nekoliko dana pa podsjećamo proizvođače jabuka i vinogradare da obave zaštitu prema preporuci od 6. travnja.

Zbog pada temperature produžen je period cvatnje koštičavog voća te mu još uvijek prijeti opasnost od infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa).

Za preventivnu zaštitu breskve u cvatnji  mogu se koristiti fungicidi Nativo 75 WG, Switch 6,25 WG, Chorus 50 WG, Luna Experience te pripravak Signum DF koji je dozvoljen na svim vrstama koštičavog voća.

Za zaštitu trešnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Signum, Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Luna Expirience ili  mikrobiološkim  pripravakom Serenade Aso.

Za zaštitu višnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Signum, Chorus 75 WG, Chorus 50 WG, Luna Expirience.

Preventivnu zaštitu šljive u fazi cvatnje moguće je obaviti fungicidima: Signum, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG ili  mikrobiološkim  pripravakom Serenade Aso.

Zbog hladnijeg vremena zabilježili smo slabiji ulov žute i crne šljivine osice (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava) na bijelim ljepljivim pločama. Ukoliko je zbog mraza  došlo do smrzavanja dijela cvjetova, i manji broj osica može pričiniti značajnu štetu. Primjenu insekticida planirajte tek po završetku cvatnje u fazi opadanja latica.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis