Obavijest vinogradarima

U nasadima vinove loze potrebno je provesti zaštitu od infekcije crnom pjegavošću vinove loze (Phomopsis viticola). U tu svrhu potrebno je primijeniti jedan od registriranih pripravaka na bazi bakra.  Sredstva registrirana za tu namjenu su: Nordox 75 WG i Cuprablau  Z 35 .

Budući da kiša omogućava infekciju, zaštitu nasada potrebno je provesti prije  oborina.

Pripravku na bazi bakra može se dodati pripravak na bazi sumpora, radi sporednog djelovanja na grinje koje prezimljuju u pupu. U ovoj fazi koristi se u povišenim koncentracijama. Za njegovu dobru djelotvornost potrebno je da dnevne temperature budu više od 16℃.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i sukladno FIS bazi podataka Ministarstva poljoprivrede.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                          E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis