Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

U proteklom smo mjesecu ožujku u dva smo navrata upućivali preporuke vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka o mogućim mjerama prvih usmjerenih zaštita od uzročnika bolesti i štetnih organizama (21.3. i 29.3. 2023.).

Prosječna temperatura zraka proteklog mjeseca u središnjem dijelu Međimurja (uz riječnu dolinu) bila je 7,78°C (+2,18°C toplije od očekivanja), a istovremeno je zabilježeno 69,2 mm oborina (+14,4 mm)! Prohladno je bilo početkom (01.3.-07.3.) i nekoliko dana krajem mjeseca ožujka (25.3.-29.3.)! Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka kalendarske godine do jučerašnjeg dana u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru iznosi 488,6°C! U takvim uvjetima proteklih nekoliko dana bilježimo početak otvaranja središnjih cvjetova jedne od dominantnih sorti jabuka u plantažnim nasadima (idared), naročito na lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (10-ak dana ranije nego protekle 2022. godine). U većini nasada i sorti jabuka proteklih su dana vidljive cvjetne glavice u obliku “roza balona i/ili vrha” na središnjim generativnim pupovima! S novim porastom topline očekujemo masovnije otvaranje središnjih cvjetova!

Posljednje oborine zabilježene proteklog vikenda u količinama od 2,0 mm do 10,6 mm (u danima 30.3.-02.4. 2023.), nisu na svim lokalitetima bile optimalne za primarnu zarazu uzročnikom krastavosti (Venturia)!

Prema najavama hladna sjeverna zračna strujanja s izraženim sjevernim vjetrom obilježila su protekla dva dana, pa jutros bilježimo negativne temperature zraka na svim mjernim mjestima u Međimurju (od -3,2°C na lokalitetu Kotoriba do -2,6°C na lokalitetu Železna Gora)! Moguće negativne jutarnje vrijednosti očekujemo još narednog jutra, pa je potrebno procijeniti štete od niskih proljetnih temperatura! Narednog su vikenda moguće nove oborine (08.4. i 09.4.), pa s porastom temperatura zraka očekujemo moguću jaču zarazu uzročnikom krastavosti jabuka i krušaka (Venturia)!

Od zadnjih dana mjeseca ožujka (29.3.) pronalazimo prve simptome pepelnice (Podosphaera leucotricha) (na sorti idared) koja se razvija iz zaraženih pupova na netretiranim jabukama u protekloj 2022. sezoni, ali tek s porastom temperatura na vrijednosti >16°C očekujemo obilnije formiranje infektivnih oidija!

Stoga vlasnike plantažnih nasada jabuka tijekom cvatnje upozoravamo na praćenje najava mogućih oborina, te redovito provoditi preventivne mjere zaštite dopuštenim fungicidima protiv uzročnika krastavosti (Venturia) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (najbolje dan ili dva prije najavljenih oborina)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Budući se pojavljuju prvi simptomi pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha) iz zaraženih pupova, naročito na osjetljivim sortama (npr. Idared i Jonagold), u nasadima s jačim potencijalom bolesti preporučujemo redovite mjere suzbijanja ove bolesti primjenom dopuštenih pripravaka (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Suzbijanje pepelnice u nasadima krušaka nije potrebno.

Protekla blaga zima 2022./23. pogodovala je brojnijem prezimljenju i početnom razvoju više štetnih organizama životinjskog podrijetla: lisnih uši (Aphidae  – Dysaphis spp.), gusjenica savijača pupova i listova (Hedya nubiferana, Spilonota ocellana), jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum),  jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pommorum) i kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus).

Vlasnici nasada jabuka i krušaka prema utvrđenim kritičnim brojevima (vidi Tablicu 1. u preporuci od 29.3. 2023.), te iskustvima o pojavi nametnika iz prethodne sezone,  moraju voditi računa o njihovom mogućem usmjerenom suzbijanju dopuštenim insekticidima za tu namjenu (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Usmjereno suzbijanje štetnika u nasadima jabuka i krušaka preporučujemo provesti prije početka cvatnje radi zaštite oprašivača (domaće pčele)!

Neke skupine insekticida (npr. sintetski piretroidi) ograničene su u integriranoj zaštiti bilja na najviše jednu primjenu tijekom sezone, a sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) svi poljoprivrednici od početka 2016. moraju na svojim površinama provoditi načela integrirane zaštite bilja!

Dodatna zaštita pčela: Cvatući podrast u višegodišnjim nasadima mora u trenutku tretiranja sredstvima opasnim za pčele biti pokošen. Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 VAŽNO: Dana 31.3. 2023. zabilježili smo u središnjem Međimurja prvi ulov šljivina savijača (Cydia funebrana) na feromonske klopke! Masovnijim otvaranjem prvih cvjetova jabuka isto očekujemo s prvom pojavom leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), pa ponovno obavještavamo vlasnike plantažnih nasada jabuka, krušaka bresaka, nektarina i šljiva, korisnike potpora za tip intervencije “Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki” da u svoje nasade postave feromonske klopke i/ili obojene ljepljive ploče (npr. bijele ploče u nasade šljive) za praćenje populacije štetnih organizama!

Također, početkom cvatnje jabuka potrebno je postaviti metodu konfuzije (zbunjivanja) jabučnog savijača (Cydia pomonella), što je obveza korisnicima intervencije “Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima“!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis