Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Obilaskom parcela sa usjevima ozimih žitarica ustanovljeno je da su žitarice u različitim fenofazama razvoja (busanje do početka vlatanja), a vremenski uvjeti su pogodovali razvoju korova, te je i zakorovljenost različita ovisno o tome da li je napravljena jesenska zaštita od korova.

Povećanje temperatura i povremene padaline pogodovale su nicanju proljetnih korova, te se preporuča pregled usjeva i tretiranje protiv korova.

Do faze završetak busanja mogu se primijeniti: SEKATOR OD ; CORELLO DUO; TORNADO FORTE; PALLAS 75 WG ( protiv jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova ), te STARANE 250; BIATHLON 4 D; FLUXYR 200 EC (protiv širokolisnih korova ).

Također, su ostvareni uvjeti za razvoj bolesti na pšenici i ječmu, te su uočeni i simptomi na donjim listovima.

Preporuča se napraviti preventivna zaštita od bolesti sa: AMISTAR 250 SC; PROSARO 250 EC; ELATUS ERA; FOLICUR EW 250; i dr.

Tretiranje bi trebalo napraviti po mirnom vremenu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Pripremi za ispis