Obavijest voćarima

Tijekom jučerašnjeg dana na svim mjernim stanicama zabilježena je značajna količina oborina (tablica 1.) što je pogodovalo razvoju srednje jake i jake zaraze s uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Navedene količine oborina uzrokovale su ispiranje prethodne zaštite, stoga predlažemo ponoviti tretiranje plantažnih nasada jabuka i krušaka. U jutarnjim satima na području Velike Ludine zabilježena je minimalna temperature zraka u vrijednosti od -1,9°C.

U uvietima nižih temperature zraka predlažemo primijeniti pripravke na osnovi aktivne tvari dodin: Chromodin S-65 ili Syllit 544 SC. Kod primjene fungicida na osnovi dodina potrebno je provjeriti mogućnost miješanja s drugim pripravcima (ne miješati sa dinokapom, uljnim pripravcima i močivim sumporom).

 

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama na dan 27.3.2023.

 

Lokalitet Količina oborina mm
Voloder 23,3
Popovača-Palovine 24,4
Repušnica 25
Glina 19,5
Selište (Kutina) 30,4
Ilova 26,6
Crnac (Sisak) 28,2
Letovanski Vrh 25,8
Brežane Lekeničke 28,4

 

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

 

 

                                                                                           Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                        E-mail: suzana.lovic@mps.hr

Pripremi za ispis