Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke, kruške i dunje

Tijekom protekla da dana na području bjelovarsko bilogorske županije zabilježeno je od 29 do 45 litara kiše to je polučilo pojavom srednje do jake infekcije  krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaegualis).Od protekle zaštite prošlo je 7 dana , a ove količine oborina inače dovode do ispiranja sredstva, tako da je potrebno ponoviti zaštitu plantažnih nasada  pripravcima na osnovi aktivne tvari dodin: Chromodin S-65 ili Syllit 544 SC.

Pripravke na bazi ove aktivne tvari primjenjivati na temperaturama višim od 5 C°, ne miješati sa dinokapom, uljnim komponentama i močivim sumporom, folijarnim gnojivima, sredstvima kisele reakcije i ostalo ).

Tijekom jutra zabilježene su negativne temperature od -1,2 °C samo na dijelovima koji su u mrazištu bilježimo temperature od -3 °C .

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.                                                                           

 

 

 

                                                                       Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
                                                                          E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis