Obavijest maslinarima

U maslinicima nakon obavljene rezidbe uputno je napraviti preventivnu zaštitu od uzročnika  bakterijskog raka  (Pseudomonas syringae pv. savastanoi ) i paunovog oka (Spilocaea oleagina)  jednim od pripravaka na osnovi bakra  ( Neoram WG, Nordox 75 WG, Codimur SC, Copper Key Flow, Cupra, Copper Key, Codimur 50, Cupper Lainco, Cuprablau Z 35 WG, Airone SC ) . Primjenom pripravaka na osnovi bakra u maslinicima koji imaju veću zarazu paunovim okom može doći do“ bakrenog šoka“ koji će se  manifestirati  odbacivanjem zaraženih listova i gubitkom lisne mase.

Kod planiranja zaštite od uzročnika paunovog oka u maslinicima gdje su vidljivi simptomi zaraze preporučujemo koristiti fungicide sistemičnog djelovanja: Nativo 75 WG, Stroby WG, Syllit 544 SC, Ortiva top,  Sugoby, Quimera, Fosika, Savial forte, Phyto Sarcan.

Za djelovanje na uzročnika bakterijskog raka i paunovog oka registriran je i ili biološki baktericid i fungicid Serenade ASO ( Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713)

U maslinicima gdje  je zabilježena prisutnost štitastih uši ( maslinin medić, maslinine štitasta uši) napraviti  tretiranje mineralnim uljem : Bijelo ulje EC, Mineralno svijetlo ulje EC , Ovitex ,Ovipron i dr.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obratiti pozornost na pojavu potkornjaka (Hylesinus oleiperda, Phloeotribus scarabeoides), ukloniti napadnute izboje. Uputno je  nakon rezidbe  ostaviti u nasadu lovne grane koje se trebaju iznijeti iz maslinika najdalje do kraja travnja ili postaviti  lovke za masovni ulov (alkohol+vizualna ploča).

Maslinari koji su za suzbijanje maslinine muhe (Bactrocera oleae) odlučili koristiti metodu masovnog ulova mogu tijekom ožujka i travnja postaviti lovke Karate trap B u nasad. Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih oblika maslinine muhe, postavljanjem 10-50 lovki/ ha. Metoda masovnog ulova učinkovitija je kada se primjenjuje na većim površinama jednog maslinika ili udruživanjem više manjih maslinika na određenom lokalitetu.

Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

ivana.tomac.talajic@mps.hr

Pripremi za ispis