Obavijest proizvođačima povrća

Već kod pripreme i obrade tla za sadnju povrća bilo bi dobro primijeniti jedan od pripravaka na osnovi korisnih mikroorganizama (korisne gljivice npr. Trichoderma sp. i korisne bakterije npr iz roda Bacillus, Pseudomonas sp.), koji su u prirodi sastavni dio tla gdje se za stanište i hranjive tvari najčešće antagonizmima nadmeću s mikroorganizmima štetnim za uzgajane biljke.

Prije presađivanja ili poslije presađivanja bi bilo dobro zaštititi presadnice registriranim pripravkom za tu kulturu, kao što su Previcur Energy, Proplant, Proradix i dr. slični pripravci sa dopuštenjem za primjenu na kulturi u ovoj fazi.

Ako ste se odlučili za biološki model suzbijanja tripsa u paprici treba pripaziti, već kod proizvodnje presadnica na uvjete primjene zaštitnih sredstava u nasadu te zatražiti upute od dobavljača predatorskih organizama, koji pripravci se smiju koristiti prije i nakon unosa planiranih organizama u nasad.

U ekološkim sustavima proizvodnje koristiti samo registrirane pripravke za ekološku proizvodnju.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno registraciji, a prema priloženoj uputi  ili etiketi.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

 

Pripremi za ispis