Obavijest proizvođačima uljane repice

Obavještavamo proizvođače uljane repice da je na usjevima uljane repice utvrđeno prisustvo  repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), najvažnijeg štetnika uljane repice. Stoga preporučamo obilazak usjeva i njihov pregled na prisustvo navedenog štetnika.

Prag štetnosti ovisi o fenofazi razvoja uljane repice:

  • Cvjetni pupovi prekriveni lišćem: 0,8 do 1 sjajnik/terminalni cvat
  • Pupovi vidljivi, nediferencirani: 1-1,5 sjajnik/terminalni cvat
  • Početak diferencijacije pupova: 2-3 sjajnika /terminalni cvat 

Utvrđena je i prisutnost proljetnih pipa – velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

Pragovi odluke su:

  • velika repičina pipa: 1 pipa / 5 biljaka ili 10-20 pipa / žutoj lovnoj posudi
  • mala repičina pipa: 1 pipa / 40 biljaka ili 1 pipa / m2

Pregled (i eventualno tretiranje) usjeva trebalo bi obaviti u toplijem dijelu dana.

Za suzbijanje navedenih štetnika mogu se koristiti preparati  Mospilan 20 SP i Mospilan 20 SG.

Dozvolu za suzbijanje sjajnika i repičinih proljetnih pipa imaju i sredstva iz skupine piretroida (Cythrin Max, , Decis 2,5 EC, Poleci Plus, Karate Zeon, Sumialfa  5 FL, Mavrik FLO i dr.), ali je njihova primjena u suzbijanju repičinog sjajnika upitna. Naime, prema rezultatima VIP projekta Agronomskog fakulteta u Zagrebu („Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u RH“, 2013.-2014.) utvrđena je rezistetnost (smanjena osjetljivost) repičinog sjajnika na piretroide na svim područjima uzgoja uljane repice (https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/repicin-sjajnik).

Ujedno preporučamo i pregled na prisutnost korova te njihovo suzbijanje, ukoliko je potrebno.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova mogu se upotrijebiti: Lontrel 300*, Clap 300 SL, Boss, Lontrel 72, Korvetto i dr.

* sredstvu je ukinuta/istekla registracija, ali je dopuštena primjena zaliha do 01.04.2024.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova mogu se upotrijebiti: Fusilade forte, Fusilade max, Leopard 5 EC, Graminis 05 EC, Quiz 5 EC, Zamzar, Quick 5 EC, Trepach, Targa, Wish Top, Secure, Agil 100 EC, Zetrola i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.  

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.h

Pripremi za ispis