Obavijest poljoprivrednim proizvođačima voćnih vrsta

Izuzetno topla jesen bez mrazeva uvjetovala je da na većini voćnih vrsta imamo velik dio lisne mase. U nasadima jabuke berbe su gotove ili pri samom kraju. Meteorolozi najavljuju oborine, no još uvijek ne značajnije zahlađenje. Stoga upućujemo voćare da provedu zaštitu svojih nasada nekim od pripravka na bazi bakra i to u stadiju kada biljka odbaci više od 50 % lisne mase, kako bi se i izvršila dezinfekcija rana nastala kod opadanja lista i samih stabala, a time će se smanjili mogućnost  infekcija uzročnika bolesti kako gljivičnih tako i bakterijskih.

Neke od gljivičnih bolesti na voćnim vrstama koje se preveniraju ovom mjerama:

rak kore (Nectria galligena), krastavost  jabuke i kruške (Ventiria inequalis, Venturia pyri), kovrčavost lista (Taphrina deformans), šupljikavost lista (Stigmina carpophilla), palež cvijeta, izboja i trulež ploda (Monilinia laxa, M. fructigena), upala kore (Botriosphaeria spp) i dr.

Bakterijske bolesti čiji potencijal smanjujemo ovom mjerom: bakterijska palež (Erwinia amylovora), bakterijski rak  (Pseudomonas syringae), bakterijska (crne) pjegavosti (Xanthomonas spp)i dr.

Pri odabiru fungicida voditi računa o dozvoli prema voćnoj vrsti.

Sredstva koristiti za mirnog vremena kada su temperature više od 5 °C.

U voćnjacima koji nisu u ekološkoj proizvodnji i proizvođači  primjenjuju ureu radi brže defolijacije doći će i do brže razgradnje lisne mase i time će se smanjiti infektivni potencijal za mnoge biljne bolesti. Kod manjih voćnjaka gdje se ne primjenjuje urea  lisnu masu je moguće skupiti i zapaliti.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                   Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis