Uputa o završnim mjerama zaštite kasnih sorata jabuka namijenjenih za skladištenje u hladnjačama

Od posljednje preporučene zaštite plantažnih nasada jabuka i krušaka sredinom kolovoza o.g. proteklo je skoro tri tjedna (11.8. 2022.)! Razdoblje rasta i razvoja jabuka u 2022. sezoni odvija se u meteorološkim uvjetima koji značajno odstupaju od prosjeka: u mjesecu travnju bilježili smo iznadprosječno hladno, svježe i kišovito razdoblje, dok je već od druge dekade mjeseca svibnja do kraja druge dekade kolovoza obilježilo pet “toplinskih udara” i manjak oborina! Ipak, nakon 13. kolovoza o.g. zabilježena su 3-4 kišna dana tijekom kojih je izmjereno na nekim mjestima 70-ak mm oborina (vidi Tablicu 1.). Najmanje padalina ovog mjeseca kolovoza je zabilježeno u istočnom Međimurju (npr. Kotoriba)! U proteklom tjednu kiša je padala u 4 dana (na svim mjernim mjestima, ali u različitim količinama)! Nadalje je iznadprosječno toplo i vrlo sparno!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama jabučastog voća tijekom mjeseca kolovoza 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 72,0 mm 8.012 minuta 23,56°C 69,51 %
Novakovec 76,2 mm 10.900 minuta 21,17°C 80,28 %
Belica 59,8 mm 7.980 minuta 22,09°C 73,25 %
Sv.Juraj u Trnju 82,6 mm 9.905 minuta 21,66°C 74,45 %
Mursko Središće 79,8 mm 14.735 minuta 21,46°C 79,89 %
Kotoriba 36,6 mm 15.005 minuta 22,36°C 76,00 %
Donja Dubrava 70,0 mm 16.195 minuta 21,98°C 71,88 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Nove moguće oborine očekujemo već za dva dana (1. rujna 2022.)! Završava berba plodova srednje rane sorte jabuka Gala!

Mada su dominantne gljivične bolesti na netretiranim stablima jabuka u 2022. godini bile pepelnica (Podosphaera) (na sorti Idared) i zvjezdasta pjegavost (Marsonnina) (na sorti Jonagold), prema iskustvima iz ranijih sezona na nekim je lokalitetima uz riječne doline zbog dugotrajnog zadržavanja vlage (vidi Tablicu 1.) na vrlo kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Braeburn, Fuji, Pinova, Crips Pink) naknadno zabilježena gorka trulež (Colletotrichum), smeđa trulež (Monilinia sp.) i kasna krastavost (Venturia) (naročito na slabije zaštićenim plodovima)!

Stoga krajem kolovoza i početkom rujna preporučujemo nadalje pratiti meteorološke uvjete (količinu i raspored oborina), te prema potrebi poduzeti mjere zaštite vrlo kasnih sorti jabuka čiji se urod skladišti u hladnjačama.

VAŽNO: zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci! Dodatne zahtjeve na ostatke (rezidue) pesticida imaju proizvođači (proizvođačke organizacije) koji su prihvatili trgovačke norme (npr. GlobalGAP), pa već od početka, tijekom i krajem ljeta moraju birati sredstva i metode koja u berbi plodova ne daju mjerljive ostatke (<0,01 ili 0,001 mg/kg)!

Moguće je u završnim aplikacijama koristiti mikro-biološke pripravke, naročito u nasadima gdje nema vidljivih simptoma bolesti na jabukama te na parcelama gdje se žele dobiti smanjeni ostaci pesticida na plodovima!

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, nadalje traje tijekom druge polovice kolovoza o.g. na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježena vrlo brojna populacija leptira breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodova jabuke. Populaciju leptira savijača kožice plodova (Pandemis) je sredinom kolovoza o.g. bila značajno brojna na lokalitetima uz šume. Lokalno se javljaju i leptiri vrste Archips. Let moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je sredinom kolovoza o.g. bio u značajnom porastu. U drugoj polovici kolovoza bilježimo i leptire druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), te leptire lisnih sovica (Noctuidae)!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika. Moguće je u završnim aplikacijama prednost dati  biološkim pripravcima koji ne ostavljaju rezidue (ostatke) na plodovima jabuka na osnovi granulovirusa ili Bacillus thuringiensis kurstaki!

Zbog značajnih šteta na kukuruznim poljima od suše, moguće u narednih tjedan dana (s prvim danima rujna o.g.) očekujemo napad gusjenica druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia) na plodove nekih sorti jabuka u dozrijevanju (npr. Jonagold, Idared)!

VAŽNO: Usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika crvljivosti plodova jabuka) krajem kolovoza i/ili početkom rujna o.g. preporučujemo također u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja (od 2018. novija operacija unutar mjere 10. programa ruralnog razvoja)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis