Obavijest proizvođačima kasnog kupusa

Zbog promijene vremenskih uvjeta, oborina, pada temperature, najavljenih vremenskih prilika i pljuskova lokanog karaktera preporuka proizvođačima kasnog kupusa je da prate moguću pojavu simptoma bolesti i po potrebi provedu mjere zaštite protiv: plamenjače kupusa (Peronospora parasitica), prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassicicola), koncentrične pjegavosti (Alternaria  spp.), suhe truleži (Phoma lingam)bakterioza.

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka ovisno o dozvoli za pojedinu bolest: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, NEORAM WG, NATIVO 75 WG, ORTIVA, ORTIVA TOP,  ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC,  DIFCOR,  SCORE 250 EC, SIGNUM, PRORADIX i dr. 

Također proizvođače kupusa upozoravamo da redovito pregledaju svoj nasad jer pregledom terena prisutni su štetnici: kupusni bijelac (Pieris brassicae), kupusni  moljac (Plutella xylostella), kupusne sovice (Mamestra brassicae), kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae), kupusni štitasti moljac-bijela mušica (Aleyrodes proletella), buhači (Phyllotreta spp.).

Preporuča se postaviti žute ljepljive ploče iznad biljaka kupusa kako bi prema ulovu odraslih oblika štetnika lakše procijenili pojavu njihovih ličinki na biljkama i na vrijeme proveli zaštitu. 

Izvršiti zaštitu od ovih štetnika primjenom jednih od insekticida: DECIS 2,5 EC, ROTOR SUPER, SCATTO, CYTHRIN MAX, ALVAREDE, SUMIALFA 5 FL, DEMERTINA 25 EC i dr.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

Pripremi za ispis