Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima ne bilježimo značajniji let maslinine muhe (Bactrocera oleae). Maslinare upućujemo da i dalje prate naše obavijesti.

Također se upućuju maslinari na pregled svojih maslinika, pregled žutih ploča postavljenih u masliniku i pregled plodova.

 Na lokalitetima gdje su plodovi maslina smežurani zbog nedovoljne količine oborina  preporučljivo je vršiti folijarnu prihranu.

Također je moguće tretirati masline sredstvima na bazi zeolita ili kaolina. Otopine navedenih pripravaka štite biljku od abiotskog stresa poput visokih temperatura i djeluju repelentno na štetnike.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača.

 

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                    marina.kocijancic@mps.hr

Pripremi za ispis