Obavijest voćarima

Vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka informiramo da  zbog intenzivnog leta i ulova jabučnog savijača(Cydia pomonella) i savijača kožice ploda (Archips podana), savjetujemo izvršiti zaštitu početkom idućeg tjedna  i primijeniti: Imidan 50 WG (karenca 28 dana), Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Voliam targo (karenca 14 dana), Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana). 

Zabilježen je  masovan ulov orahove muhe (Rhagoletis completa) na žute ljepljive ploče.

Savjetujemo ponovni tretman protiv navedenog štetnika, dozvolu ima insekticid Imidan 50 WG. Dozvoljena su dva tretiranja s razmakom od 14 dana. Osim navedenog insekticida, na orahu se može koristiti pripravak Laser koji je registriran za suzbijanje jabučnog savijača, ali postrano djeluje i na orahovu muhu. Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje oraha, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. Savjetujemo uz insekticid dodati biljni proteinski mamac Buminal i tretirati  samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna – solitarna stabla na okućnicama  savjetujemo metodu masovnog ulova tako da se na stablo postavi dvije žute ljepljive ploče i hranidbeni atraktant na bazi amonijeva karbonata, povećavaju efekt privlačenja imaga 3-5 puta. Žute ljepljive ploče postavljati samo u donjem dijelu s obje strane krošnje. Žute ljepljive ploče se izmjenjuju jednom tjedno ili češće u ovisnosti od količine uhvaćenih ostalih vrsta kukaca. Hranidbeni atraktant se izmjenjuje svakih 30-40 dana. Ulovom muha na postavljene žute ljepljive ploče smanjit će se štete na plodovima oraha do 80 %.

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Pripremi za ispis