Obavijest povrtlarima

Lokalni pljuskovi 27. srpnja  uzrokovali su pad temperature zraka, a i u narednih nekoliko dana najava je promjenjiva vremena s mogućnošću novih oborina.

Proizvođače  kasnog kupusa upozoravamo na opasnost od pojave bolesti nakon oborina: plamenjače kupusa (Peronospora parasitica), prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suhe truleži (Phoma lingam), bakterioza. Koristiti jedan od preparata: Zaftra Azt 250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ortiva Top, Nativo 75 WG, Difcor, Signum.

Savjetujemo obilazak i praćenje štetnika koji su prisutni na kupusu i prave štete sisanjem ili žderanjem lista, a to su: buhači (Phyllotreta spp.), lisne uši (Brevicoryne brassicae), stjenice (Euryderma spp.), tripsi (Thrips tabaci), kupusni štitasti moljac ili bijela mušica (Aleyrodes proletella) koristiti dozvoljene pripravke: Cythrin Maks, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Rotor Super. Tu su i  kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusni bijelac( Eurydema ventrale) i   mali kupusar (Eurydema oleraceum). S toga pregledajte biljke kupusa na prisutnost gusjenica i u slučaju jačeg napada provedite zaštitu primjenom jednog od insekticida: Alvarede, Affirm, Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Rotor Super, Scatto, Sumialfa 5 FL, Cythtrin max, Demertina 25 EC i dr.

 Zaštitu od plamenjače na rajčici i paprici izvršiti jednim od  fungicida koji imaju karencu tri dana: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer, i dr.

Protiv plamenjače na krastavcima (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti: Alliete Flash, Avi WG– K 4 dana, Revus– K 3 dana, Ranman Top i Ranman 400– k 3 dana.

Fungicidima na kupusnjačama dodati okvašivač.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis