Obavijest ratarima

Prije skladištenja ovogodišnjeg uroda žitarica potrebno je očistiti prostor za skladištenje, a ukoliko je prethodnih godina zabilježena prisutnost skladišnih štetnika potrebno je i provesti njegovo tretiranje ili se mogu izravno tretirati zrna žitarica prije skladištenja, posebnim uređajem za tretiranje žita na pokretnoj traci, u cilju zaštite od štetnika za vrijeme njihovog skladištenja.

 

Da bi se spriječila jača pojava štetnika, a time i provedba kurativnih mjera bila nepotrebna, treba u objektima u kojima se čuvaju poljoprivredni proizvodi provoditi sustav preventivnih mjera. Preventivne metode uključuju postupke kojima je onemogućen ili otežan ulazak štetnika u skladišne prostore (npr. postavljanje mreža na prozore). Zidovi skladišnih prostora bi trebali biti glatki da se što manje zadržava prašina i bez pukotina u koje bi se mogli skloniti štetnici, a prostori se moraju redovno čistiti. Jedna od osnovnih preventivnih mjera je pravilna priprema skladišta za skladištenje robe tako da se ono očisti, ukloni otpad iz njega kao i zaostale količine uskladištene mase. Uskladištene poljoprivredne proizvode treba čuvati pri nižim temperaturama 10-15°C (smanjuje aktivnost kukaca i usporava njihov razvoj), a vlagu zrna održavati 11 – 13%.

 

Najvažniji kukuci koji uzrokuju smanjenje kvalitete i količine uskladištenih žitarica su: žitni žižak (Sitophilus granarius), žitni moljac (Sitotroga cerealella), kukuruzni žižak (Sitophilus zeamais), ambarski moljac (Nemapogon granella) i dr.

 

Za navedene namjene dozvoljena su slijedeća sredstva: K-Obiol EC 25, Granprotec, Kofumin 308 EC, Kofumin 77 UL, Actellic 50 EC, Actellic dimni generator, Silico-Sec i dr.

 

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis