Obavijest međimurskim vinogradarima o mjerama treće usmjerene zaštite vinograda nakon cvatnje!

Prije 13 dana upućena je preporuka o mjerama zaštite vinograda nakon cvatnje (23.6. 2022.)!

U protekla je dva tjedna zabilježeno vruće, sparno i od početka mjeseca srpnja povremeno vlažno (kišovito) meteorološko razdoblje: najviše su dnevne temperature najčešće u spomenutom razdoblju bile u rasponu 29,1-33,8°C, te je od početka mjeseca srpnja o.g. u dva navrata zabilježeno ukupno 17,2 mm kiše! S jučerašnjim je oborinama osvježilo, pa je najviša jučerašnja vrijednost temperature bila 27,5°C (najniža u posljednja dva tjedna)! Noći su također tople s vrijednostima 14,7-20,6°C! Vlažnost zraka je vrlo visoka, uz najčešće prosječne dnevne vrijednosti u proteklom razdoblju u rasponu 61,5-87,8 % (u vinogradu s vinskoj sorti Rajnski rizling na području vinorodne općine Štrigova – Železna Gora)! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati bilo je u proteklom razdoblju povremeno, samo u danima s oborinama! U narednih šest dana očekujemo toplo, ali ne više tako vruće razdoblje kao u danima 24.6.-4.7., a najviše će temperature u naredna pet dana pasti s vrijednosti 31°C na  24°C! Povremeno će padati kiša (7.7., 10.7., 11.7.) (grmljavinski pljuskovi)!

Bobice se brzo razvijaju, pa u nekih vinskih sorti bilježimo početak zatvaranja grozda (npr. Rajnski rizling, Pinot sivi i sl.). Prve simptome na najopasnije bolesti plamenjače (Plasmopara) ove sezone pronalazili u danima neposredno prije početka cvatnje, a kako je u razdoblju 25.5.-10.6. u vinogorju palo skoro 160 mm oborina (na području vinorodne općine Štrigova zabilježeno je tih dana ukupno 157,8 mm) dominantna bolest u vinogorju tijekom druge polovice lipnja o.g. je plamenjača ili peronospora (Plasmopara). Na netretiranom je trsju do kraja proteklog mjeseca zaraza lišća bila veća od 50 %, a zaraza grožđa >65 % (poljski mikro-pokus na lokalitetu Vučetinec, netretirano trsje vinske sorte Moslavac bijeli ili Šipon)! Druga dominantna bolest pepelnica (Erysiphe) pojavila se na netretiranim bobicama tek 29.6. 2022. (na vinskim sortama Moslavac bijeli ili Šipon i Chardonnay). Unatoč visokim temperaturama zraka tijekom posljednjih 14 dana (od 24.6.-4.7. samo jedan dan u vinogorju su najviše temperature zraka bile <30°C) tijekom jučerašnjeg su dana (5.7. 2022.) su pronađene “aktivne” lisne pjega plamenjače u slabije zaštićenom vinogradu. Grožđe (peteljkovina) je još uvijek osjetljivo na moguće kasne (srpanjske) zaraze uzročnikom plamenjače (Plasmopara), čemu mogu pogodovati popodnevni grmljavinski pljuskovi, najavljeni u narednom razdoblju.  Stoga vinogradarima savjetujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje biljaka i nastaviti mjere usmjerene zaštite primjenom kombiniranih organskih fungicida za suzbijanje plamenjače (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Vrućina i sparina pogoduje i aktivnom širenju pepelnice vinove loze (Erysiphe), a značajan razvoj ove bolesti na netretiranom i slabije zaštićenom grožđu očekujemo u narednih mjesec dana! Stoga u narednim mjerama zaštite preporučujemo nastaviti suzbijanje pepelnice vinove loze registriranim pojedinačnim ili kombiniranim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2021.), u aplikacijama nakon cvatnje vinograda ne preporučujemo njihovu pojedinačnu primjenu!

 

U mladim nasadima sadnje 2022. godine, kada mladice narastu na dužinu 30-tak cm, umjesto pojedinačnih površinskih fungicida (npr. metiram, folpet), preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene (primjena samo u kasnim popodnevnim ili večernjim satima, jer sumporni fungicidi na temperaturama >30°C i povišenim koncentracijama (>0,5 %) pokazuju fito-toksičnost na najmlađe lišće)!

 

Zbog brzog razvoja bobica nakon cvatnje moguće je planiranje i provođenje mjera zaštite protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) na osjetljivim vinskim položajima i sortama registriranim kemijskim ili biološkim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Još od početka zadnje dekade mjeseca lipnja o.g. je započeo let druge (ljetne) generacija pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), koji je naročito brojan bio posljednjih tjedan dana (od 29.6.-5.7.). Za razliku od prezimljujuće populacija, njihova je ljetna pojava vrlo štetna. Njihove gusjenice oštećuju bobice, nakon čega dolazi do nesmetanog razvoja plijesni i truleži grožđa! Stoga u narednom razdoblju preporučujemo poduzimanje preventivnih mjera suzbijanja primjenom registriranih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: Ove sezone već od kraja mjeseca svibnja bilježimo i pojavu prvih simptoma bolesti koja nastaju zbog razaranja drva ili začepljenja žilnog staničja u trsju vinove loze, od koji su najčešće: apopleksija (“eska”) (Phaemoniella chlamydospora, Togninia minima, Fomitiporia mediterranea) (uočeno uglavnom na sortama Sauvignon i Sauvignon cabernet), sušenje krakova trsa i upala kore (Eutypa lata, Botryosphaeria obtusa), te zlatna žutica (Grapevine Flavescence dorée, FD) (uočeno od početka zadnje dekade mjeseca lipnja dana na sortama Rajnski rizling, Pinot sivi, Chardonnay, Moslavac bijeli ili Šipon i dr.).

 

VAŽNO: Sukladno proglašenju demarkiranih područja još od 2018. godine zlatna žutica vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) na području Međimurske županije više se ne smatra ograničeno prisutna pri pojedinačnom trsju u pojedinim vinogradima na području katastarskih općina Sveti Urban, Dragoslavec i Železna Gora, već je cijelo vinogorje proglašeno demarkiranim područjem! Demarkirana područja obuhvaćaju zaraženo područje širine najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine najmanje 5 km računajući od granice zaraženog područja!

Prirodni prenositelj (vektor) američki cvrčak (Scaphoideus titanus) je nađen u svim zaraženim katastarskim općinama, ali također u nezaraženim vinogradarskim područjima Međimurja! Brojnost vektora je različita od vinograda do vinograda, te ovisi o primjeni insekticida koje vinogradari koriste za suzbijanje drugih štetnika tijekom ljetnih mjeseci (grožđanih moljaca), kada se rokovi tretiranja poklapaju s vremenom suzbijanja američkog cvrčka! Iz tih razloga i dosadašnjih iskustva može se zaključiti da mjeru suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze jer u protivnom širenje ove bolesti teško možemo zaustaviti!

U žarištu (1 km) i sigurnosnom području (5 km) posjednici bilja su obvezni redovito pratiti američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča i suzbijati štetnika prema programu koji propisuje najmanje dvije do tri aplikacije insekticida registriranih u Republici Hrvatskoj za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/): prvo tretiranje nakon cvatnje (do trećeg razvojnog stadija ličinke), a drugo tretiranje provesti dva do tri tjedna naknadno! Ako se tijekom srpnja ulovi tjedno 4 ili više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ploči, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

VAŽNO: U narednim danima postaviti žute ljepljive ploče kako bi se pratila brojnost odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus)!

 

Zbog otrovnosti i opasnosti insekticida protiv grožđanih moljaca i američkog cvrčka na pčele, potrebno je prije primjene insekticida pokositi cvatući podrast u vinogradima (a naročito bijelu djetelinu), te primjenu obavljati u kasnijim večernjim satima kada pčele ne lete!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

Kako ne možemo predvidjeti količinu i raspored oborina u drugoj polovici kolovoza i tijekom rujna o.g., uz redovite mjere zaštite protiv uzročnika bolesti (Plasmopara, Erysiphe, Botrytis) i štetnika (Lobesia, Scaphoideus), dobro je tijekom srpnja planirati i provoditi tretiranje folijarnim vodo-topivim gnojivima s naglašenim sadržajem hranjiva kalcij:magnezij:kalij (Ca:Mg:K2O)! Time se pozitivno utječe na jačanje kožice bobica kako bi bile otpornije na pucanje pri mogućim jačim kasno-ljetnim i rano-jesenskim padalinama!

Izbjegavati miješanje folijarnih gnojiva sa teškim metalima (npr. bakarnim pripravcima, sredstva koja sadrže Al-fosetil) i anorganskim spojevima (npr. sumpornim fungicidima)!

VAŽNO: ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM (NOĆNIM) SATIMA!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis