Obavijest proizvođačima oraha

Krajem lipnja/ početkom srpnja u nasade oraha treba postaviti žute ljepljive ploče kako bi se kontrolirala prisutnost i brojnost orahove muhe ( Rhagoletis completa). Na osnovu praćenja pojave i leta muhe, može se preciznije odrediti potreba i termin suzbijanja ovog štetnika.

Ploče se mogu postaviti u donji dio krošnje, s obzirom na to da muha prezimljava na tlu ispod krošnje.

U manjim nasadima može se primijeniti metoda masovnog ulova, odnosno, postaviti veći broj žutih ploča u krošnju, kako bi se ulovio što veći broj muha.

Učinkovitost žutih ploča možemo povećati ukoliko ih kombiniramo sa proteinskim mamkom ( Buminal) koji muhe privlači mirisom.

 

                                                                                                     Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis