Obavijest vinogradarima

Rane sorte vinove loze završile su sa cvatnjom te su formirane bobice dok sorte kasnijih epoha dozrijevanja su pri samom završetku cvatnje.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 12 dana tijekom kojih, a glavno obilježje vremena tog perioda su gotovo svakodnevne oborine, povišena relativna vlaga zraka (70-99%), dok su se srednje dnevne temperature kretale 18 – 25C.

 

Prikaz količine oborina izmjerenih na agroklimatskom stanicama Pinova i Metos

D. Zelina
Nespeš
Đurđekovec
Sesvete
Moravče
Sesvete
Ivanić Grad Plešivica Horvati Šiljakovina
Velika Gorica
9.6.2022. 1,6 0,5 2,8 0 0 0 0
8.6.2022. 34,9 21,8 34,5 49,2 29,9 33,1 18
7.6.2022. 0 0 0 0 0 0 0
6.6.2022. 1,1 2,1 1,9 0,9 2 2,8 1,6
5.6.2022. 0 0 0 0 0 0 0
4.6.2022. 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,2
3.6.2022. 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 0,6 1
2.6.2022. 22,5 12,4 16 5,8 8,1 15,1 12,4
1.6.2022. 0 0 0 0 2,4 2 2,6

 

Obilaskom vinograda i pregleda zdravstvenog stanja nasada nakon cvatnje u vinogradima u kojima nisu provođene redovite mjere zaštite  uočeni su prvi se simptomi  plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)  u vidu žutih pjega na licu lista, te bijele prevlake na naličju lista, sporulacije! Pojavom bijele prevlake na naličju lista  ostvareni su uvjeti za sekundarno širenje plamenjače vinove loze pri temperaturama iznad 10 C, uz vlaženje zelenih dijelova loze barem 2 sata koje može biti uvjetovano kišom ali i dužim zadržavanja rose tijekom dana ili pojave magle.

Upućujemo vinogradare na redovite kontrole zdravstvenog stanja nasada te provođenje mjera zaštite vodeći računa o razmacima između tretiranja.

Za suzbijanje plamenjače vinove loze u uvjetima intenzivnog porasta, nestabilnih vremenskih uvjeta koje meteorolozi najavljuju i za naredni tjedan predlažemo primjenu fungicida sistemičnog djelovanja: Forum star, Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio, Curzate F,  Magma Triple, Pergado F,  Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis,   Sphinx extra 685 WDG, Metomorf i dr.

Vremenski uvjeti u  prethodnom razdoblje pogodovali su pojavi  razvoju ranog botritisa ili sive plijesni  (Botrytis cinerea) na osjetljivim sortama. U nasadima sa osjetljivim sortimentom (rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac) kod odabira pripravaka za suzbijanje plamenjače prednost dati onima koji sadrže uz sistemičnu komponentu i  folpet, a moguća je primjena i botriticida (Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG, Geox) i dr.)

 

Sparno i toplo vrijeme sa prosječnom relativnom vlagom traka preko 80%, a maksimalne vrijednosti dosežu i 100% pogoduje razvoju pepelnice ( Erysiphe necator)  čiji jači razvoj očekujemo u narednom periodu osobito u nasadima u kojima je i protekle godine bila problem, stoga obavezno primijeniti jedan od pripravaka: Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF, i dr.

 

 VAŽNO UPOZORENJE ZA PRVO TRETIRANJE AMERIČKOG CVRČKA!

 

Praćenjem populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)  i njegovog razvoja u vinogradima na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije utvrđena je pojava ličinki  L3 razvojnog stadija te preporučamo obvezno izvršiti tretiranje ličinki američkog cvrčka nakon cvatnje insekticidima: Sivanto Prime, Decis 2,5 EC,  Sumialfa sL, Cythrin Max,  Avaunt EC, Abanto, Krisant EC, Pyregard, Asset five, Direkt Green, Mavric FLO

U ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci: Abanto, Krisant EC,  Pyregard, Asset five, Direkt Green,

Obzirom da se ličinke zadržavaju na donjim mladicama trsa prilikom aplikacije voditi računa da se obuhvate i donje mladice trsa!

Američki cvrčak vektor( prijenosnik) je vrlo opasne bolesti vinove loze zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) koja je potvrđena na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje I suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN48/2018)  u demarkiranim područjima obavezno je praćenje i suzbijanje američkog cvrčka. 

U Zagrebačkoj županiji demarkirana područja obuhvaćaju područja u Svetoj Nedelji i Jagnjić Dolu kraj Samobora, te na području gradova Dugog Sela, Vrbovca, Ivanić Grada (Grabersko Brdo, Šumećani, Kloštar Ivanić) i Bedenice (Zelina), općine koja graniči s demarkiranim područjima u Krapinsko-zagorskoj županiji, područje Velike Gorice( D.Lomnica, Lukavec, Šiljakovina, Kozjača).

U  Gradu Zagrebu demarkirana područja obuhvaćaju Podsused, Gornji Stenjevec, Čučerje, Maksimir, Remete, Gračani, Nova Granešina, Sesvete, Đurđekovec, Glavnica, Adamovec, Blaguša, Kašina,

Suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze jer naknadno širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti!

Drugo tretiranje provesti ličinki obaviti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete,  cvjetni podrast  prije primjene insekticida treba bit pokošen.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis