Obavijest vinogradarima

Početak lipnja obilježen je značajnom količinom oborina (prikaz u tablici 1.) što može imati nepovoljne posljedice na zdravstveno stanje vinove loze. Krajem svibnja i početkom lipnja zabilježeni su povoljni uvjeti za fruktifikaciju (sporulaciju) primarnih zaraza peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola), te postoji značajan infektivni potencijal za sekundarne zaraze peronosporom. U zaštiti nakon cvatnje za suzbijanje peronospore predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka: Folpan gold, Armetil 25, Actlet F, Forum star, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Metomorf i dr.

 

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 1. do  9. lipnja 2022.

 

Lokalitet Količina oborina mm
Voloder 67,4
Ruškovica 33,3
Popovača 63,4
Repušnica 94,9
Glina 26,8
Selište (Kutina) 41,4
Ilova 89,4
Crnac (Sisak) 53,6
Letovanski Vrh 41,2
Brežane Lekeničke 54,5

 

Visoka vlažnost zraka pogoduje razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), tako da smo na nedovoljno štićenim nasadima uočili prve simptome pepelnice na tek zametnutim bobicama grožđa. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Kusabi, Collis SC, Luna Expirience i sl.

 

Kišovito vrijeme koje je obilježilo prethodno razdoblje pogoduje razvoju ranog btritisa ili sive plijesni, naročito kod osjetljivih sorata: rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac. Za suzbijanje razvoja sive truleži ili botritisa na početku cvatnje moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

Pregledom vinograda, utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka u trećem razvojnom stadiju (L3) te je potrebno izvršiti njegovo suzbijanje. Ličinke mlađih razvojnih stadija zadržavaju se i hrane na bazalnim mladicama koje rastu iz panja, stoga se vizualni pregled vrši na lišću bazalnih mladica. Podsjećamo vinogradare da ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana.

Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3 jer ličinke u tom stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu.

Za suzbijanje američkog cvrčka dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin Max, Sivanto Prime, Mavrik Flo. Pripravku Avaunt FC ukinuta je registracija, a krajnji rok za primjenu zaliha je 19.9.

U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC, Asset five, Direkt Green ili Pyregard.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis