Obavijest ratarima sa područja Gorskog Kotara

Početak cvatnje žitarica je vrijeme kada je potrebno provesti zaštitu klasa od bolesti paleži klasa (Fusarium vrste). Razvoju bolesti pogoduje kišovito vrijeme tijekom cvatnje, odnosno visoka temperatura iznad 25 ⁰C i visoka relativna vlaga,  a kao posljedica zaraze javlja se smanjenje količine i kvalitete uroda. Istovremeno se osim zaštite  klasa provodi  zaštita lista od najvažnijih bolesti: smeđe pjegavosti lista i pljevica (Septoria nodorum), pepelnica (Eryisiphe graminis), hrđe (Puccinia vrste).

Zaštita se provodi u vrijeme cvatnje primjenom jednog od fungicida: Elatus EraLegado, Diagonal, Zakeo XtraTazer,  Custodia, Ascra XproSeguris Era, Proline, Curbatur 250 ECZantra, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Tebu Super 250 EW, RizaUlysses , Magnello,  Yamato,  Falcon Forte.

Obratite pozornost na poštivanje broja dana koji mora proći od tretiranja do žetve – KARENCA.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis