Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Zbog najavljenih novih oborina u usjevima povrtnih kultura potrebno je provesti zaštitu od bolesti.

U zaštiti krumpira i rajčice od plamenjače (Phytophtora infestans) potrebno je primijeniti jedan od fungicida: FANTIC A, ARMETIL 25, RIDOMIL GOLD R, REBOOT, GACHINKO.

U grahu protiv bakterioza (Xanthomonas campestris, Pseudomonas spp.) i  antraknoze  (Colletotrichum lindemuthianum) primijeniti pripravke na bazi bakra CHAMPION WG 50,  NEORAM WG, AZBANY ili AZTEK 250 SL.

Za preventivnu zaštitu od plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u tikvenjačama do cvatnje primijeniti pripravke na bazi bakra NEORAM WG ili NORDOX 75 WG.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Pripremi za ispis