Obavijest vlasnicima nasada lijeske o mjerama zaštite krajem svibnja i/ili početkom lipnja

Smjernice o mjerama usmjerene zaštite vlasnicima nasada lijeske protiv najvažnijih uzročnika bolesti i neželjenih organizmima uputili smo ove sezone u nekoliko navrata tijekom mjeseca ožujka i početkom svibnja (04.3., 28.3. i 05.5. 2022.)!

U prve dvije dekade mjeseca svibnja o.g. u središnjem dijelu Županije je zabilježeno samo 18,6 mm kiše (ili 74,7 % manje od očekivanog mjesečnog prosjeka). U istom je razdoblju prosječna temperatura zraka bila čak +2,7°C veća od mjesečne vrijednosti (vidi Tablicu 1.)! U posljednjih 15-ak dana čak je osam dana najviša dnevna temperatura u hladovini bila >28°C (od 28,4° do 31,8°C zabilježeno u danima od 11.5  do 25.5. 2022. godine)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika lijeske tijekom mjeseca svibnja 2022. godine (do 27.5. u 6.00 h) na lokalitetima zapadnog i središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 29,0 mm 6.630 minuta 68,62 19,39°C
Belica 40,0 mm 10.480 minuta 71,93 18,25°C
Mursko Središće 43,8 mm 10.545 minuta 76,94 17,74°C
Novakovec 58,0 mm 6.210 minuta 76,69 17,59°C
Kotoriba 28,0 mm 5.030 minuta 71,00 18,97°C
Donja Dubrava 25,0 mm 9.915 minuta 68,07 18,40°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

Prije dva dana u popodnevnim satima zabilježeno je olujno nevrjeme s oborinama u količini od 5,0 mm (Kotoriba) do 27,8 mm (Mursko Središće) (lokalno je padala tuča, uglavnom uz zapadni dio rijeke Mure i istočni dio rijeke Drave)! Nove obilnije oborine očekujemo tijekom naredna dva dana (28.5. i 29.5. 2022.)!

Protekli iznadprosječno topli i sparni svibanjski dani pogodovali jačoj aktivnosti i razvoju većine štetnih kukaca. Stoga valja očekivati pojačanu štetnost u slabije zaštićenim nasadima radi pojave fitofagnih stjenica! Zadnjih desetljeća u voćarstvu i vinovoj lozi, pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama razvija trulež (npr. Nematospora, Monilinia, Botryosphaeria) (naročito naglašeno tijekom 2020. godine). Pojavljuju se tijekom svibnja i početkom lipnja.

Nakon kišovitog vikenda već sredinom i krajem narednog tjedna ponovno očekujemo rast temperatura na vrijednosti 26-29°C! Bit će vrlo sparno! Takvi će uvjeti pogodovati nastavku aktivnosti najvažnijeg tehnološkog štetnika lijeske, protiv kojeg u nasadima lijeske tijekom vegetacije poduzimamo više puta mjere usmjerene zaštite: ljeskotoč iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova) (Cucurlio nucum). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manji od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, naročito ako krajem svibnja i tijekom lipnja (srpnja) bilježimo učestalo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Stoga najkasnije od sredine ili kraja mjeseca svibnja ili početkom lipnja do prve polovice ili sredine mjeseca srpnja smatramo kritično razdoblje kada treba pratiti populaciju ovog nametnika i poduzimati usmjerene mjere zaštite primjenom registriranih insekticida u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). U ekološkoj proizvodnji lijeske moguće je za suzbijanje nabrojenih štetnih kategorija nametnika (stjenice, štetna pipa) koristiti botaničke (biljne) insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Također, početkom mjeseca lipnja istovremeno preporučujemo usmjerenu zaštitu lijeske protiv uzročnika truleži i sušenja plodova lijeske (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria), te različitih vrsta pjegavosti lišća (Mycosphaerella, Phyllosticta, Septoria i dr.) primjenom dopuštenih anorganskih i/ili organskih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis