Obavijest proizvođačima krumpira

Tijekom  svibanja zabilježene su temperature znatno više od prosjeka uz zabilježene maximume od 40 °C , također zabilježene su znatno manje količine oborina od prosjeka. Oborine i ukoliko se jave su lokalnog karaktera .Takovo vrijeme nije pogodovalo pojavi bolesti krumpira , a krumpir uzgajan na velikim površinama za industrijsku preradu još nije počeo zatvarati redove.

Dvije najznačajnije bolesti krumpira su plamenjače krumpira (Phytophora infestans)  i crna pjegavost (Alternaria solani).

Razvoju plamenjače krumpira pogoduju temperature  od 20 °C ( infekcije su moguće i na znatno nižim temperaturama) te  oborine  ≤10 mm  uz dugotrajno vlaženje lišća.

Crnoj pjegavosti (Alternaria solani)    pogoduju nešto više temperature uz visoku vlažnost zraka .

Prema najavama meteorologa za vikend se predviđaju oborine tako da je potrebno provesti preventivno tretiranje protiv plamenjače.

 

U tablici 1 i 2 prikazani su svi registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače i alternarije krumpira.

Nesistemične fungicide  moguće je koristiti  u uzgoju krumpir  na manjim površinama za vlastite potrebe i to prije pojave simptoma bolesti.

 

Tablica 1 : Nesistemični fungicidi

Djelatna tvar Naziv pripravka        Bolest
Pripravci na bazi bakra BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA

CHAMPION WG 50

CUPROCAFFARO 50 WP

CUPRABLAU Z 35 WG

NEORAM WG

NORDOX 75 WG i dr

 

 

 

plamenjača

 

 

 

 

crna pjegavost

 Fluazinam SHIRLAN 500 SC

SHAKAL 500 SC

 

plamenjača

 

 Metiram  POLYRAM DF plamenjača i crna pjegavost

Tablica 2 :Fungicidi sistemičnog djelovanja.

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest
Difenconazol DIFCOR

NARITA

AGRO

Crna pjegavost
Azoksistrobin ORTIVA

TAZER

ZAKEO 250 SC

ZAFTRA AZT 250 SC

AZBANY

AZEK 250 SC

Crna pjegavost
Benalaksil + bakar* FANTIC A plamenjača
Propamokarb +flupikolid INFINITO          „
Propanokarb+cimoksanil PROXANIL 450 SC          „
Mandipropamid REVUS          „
Mandipropamid PERGADO MZ           „
Zoksamid +cimoksanil REBOOT           „
Cimoksanil CYMBAL FLOW           „
Ciazofamid RANMAN 400 SC

RANMAN TOP

MANAMID

          „
Famoksadon + cimoksanil EQUATION PRO*          „
Piraklostrobin

Boskalid

SIGNUM crna pjegavost
Azoksistrobin

Fuazinam

ZIGNAL SUPER plamenjača

crna pjegavost

Amisulbrom LEIMAY

ZONGRUUM

plamenjača

*Krajnji rok za primjenu zaliha          16.9.2022.

Razmaci između tretiranja prilagoditi vremenskim prilikama.

Upozoravaju se proizvođači da vrše pregled na pojavu krumpirove zlatice( Leptinotarsa decemlineata)   jer je uočeno odlaganje  jaja ovog štetnika .

Prilikom odabira sredstva treba voditi računa o razvojnom stadiju štetnika .

U tablici 3. navedeni  su pripravci koji imaju dozvolu za suzbijanje ovog štetnika.

Tablica 3.

Djelatna tvar Naziv preparata Doza
Metaflumizon ALVERDE 200-250 ml/ha
Acetamipirid MOSPILAN 20 SP

MOSPILAN 20 SG

0,08-0,12 kg/ha

60-100g/ha

Spinosad** LASER 0,1-0,15 l/ha

(tretirati iza cvatnje)

Klorantaniliprol CORAGEN  20 SC

VOLIAM

0,05-0,06 l/ha
Klorantaniliprol

Lambda cihalotrin

 AMPLIGO 0,3
Azadiraktin** NEEMAZAL-T/S 2,5 l/ha
Piretrin** ASSET FIVE 0,37l/ha

**Ova sredstva imaju dozvolu u ekološkoj proizvodnji.

Kod pripravaka na bazi acetampirida i spinosada ,  zbog opasnosti za pčele nije dozvoljena primjena u cvatnji krumpira.

Za suzbijanje krumpirove zlatice dozvolu imaju i neka sredstva na bazi piretroida, no njihova primjena ima smisla samo na područjima gdje ne postoji rezistentnost na ovu skupinu insekticida provjeriti na stranici https://rezistentnost-szb.hr/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis