Obavijest vinogradarima

Vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog porasta i pred cvatnju. Budući da prognostičari tijekom vikenda najavljuju nestabilno vrijeme praćeno oborinama koje će pogodovati razvoju biljnih bolesti, vinogradarima preporučujemo da izvrše zaštitu svojih nasad usmjerenu protiv peronospore ( Plasmopara viticola), ranog botritisa (Botrytis cinerea ) te pepelnice (Erysiphe  necator).

Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata, koji u sastavu imaju djelatnu tvar folpet radi djelovanja i na sivu plijesan npr . Mikal flash, Mikal premium F, Pergado F, Curzate F, Forum star ili neki drugi preparat.

 Protiv pepelnice i dalje preporučujemo pripravke na bazi sumpora ili neke od slijedećih pripravaka kao što su : Talendo EC, Collis SC, Nativo WG, Cabrio top DF, Stroby DF , Zato 50 WG, Luna Experience ili neki drugi preparat.

Na prognoznim punktovima gdje se prati let grožđanih moljaca nije utvrđena njihova značajna populacija te za sada nije potrebno vršiti tretiranje protiv istih.

Napominjem da se protiv navedenih uzročnika mogu koristiti i drugi pripravci koji su registrirani u RH.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                Marina.kocijancic@mps.hr

 

Pripremi za ispis