Obavijest vinogradarima

Visoke temperature zraka koje bilježimo posljednjih 20-tak dana utjecale su na intenzivan porast loze i raniji početak cvatnje ranih sorata  koja je zabilježena  krajem proteklog tjedna na sorti Chardonnay.

Obzirom na osjetljiv period cvatnje te nestabilne atmosferske prilike na koje nas meteorolozi upozoravaju  vinogradare upućujemo na redovito praćenje zdravstvenog stanja nasada jer su trenutno vrlo povoljni uvjeti za razvoj dviju najvažnijih bolesti u vinogradima: plamenjače  (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator )!

Preporučamo provoditi  redovito preventivne mjere zaštite poštujući razmake između tretiranja koji ovise o odabiru pripravaka, količini i rasporedu oborina. Pri korištenju kontaktnih i kombiniranih pripravaka i intenzivnog razvoja loze razmak između tretmana može biti 8 dana te  ukoliko se koriste pripravci sistemičnog mehanizma djelovanja razmak između tretmana je 12-14 dana.

Obzirom na razvojni stadij cvatnje prednost dajemo pripravcima sistemičnog djelovanja:

Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio, Curzate F,  Magma Triple, Pergado F,  Equation Pro, Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis, Cabrio top,  i dr.

Za zaštitu protiv  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primjenu fungicida:

Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF, i dr.

 

Tretiranje obaviti u ranim jutarnjim ili kasnijim popodnevnim satima radi visoke insolacije.

Voditi računa o pčelama koje su intenzivne u vrijeme cvatnje vinograda!

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 Sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 u članku 73 stavak 8 propisano je:

„ Profesionalni korisnik obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi sredstava na razdoblje od 3 godine uključujući i račune za kupljene pesticide“

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo.

 

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Pripremi za ispis