Obavijest proizvođačima krumpira

Nestabilni vremenski uvjeti praćeni pljuskovima lokalnog karaktera stvorit će povoljne uvjete za pojavu i razvoj bolesti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) te je preporuka proizvođačima da obave prvu zaštitu.

Tretiranje krumpira protiv plamenjače (Phytophthora infestans) može se provesti sljedećim preparatima: RIDOMIL GOLD R, FANTIC A, PROXANIL 450 SC, GACHINKO, INFINITO, CYMBAL FLOW, ORVEGO i dr.

Za tretiranje krumpira protiv obje bolesti koristiti jedan od pripravaka: POLYRAM DF, CHAMPION WG 50, ZAKEO 250 SC i dr.

U usjevima krumpira gdje su prisutni korovi moguće je primijeniti slijedeće registrirane herbicide za širokolisne korove: BASAGRAN 480, SENCOR WG 70, METREX, SCORPIO 70 WG, SENAT WG, MISTRAL 70 WG  i dr.

Za zaštitu od uskolisnih korova primijeniti: FUSILADE MAX, FUSILADE FORTE, TAROT 25 DF, PANTERA QT, FOCUS ULTRA, MAGNUM, QUICK 5 EC i dr.

Kod primjene herbicida nakon nicanja obavezno voditi računa o karenci kada je u pitanju mladi krumpir kao i mogućoj osjetljivosti na herbicide pojedinih sorti.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: Marina.Krsic@mps.hr

Pripremi za ispis