Obavijest voćarima

Od posljednje preporučene preventivne zaštite plantažnih nasada jabuka proteklo je 7 dana. U narednim danima najavljene su lokalne oborine, pa voćarima savjetujemo da izvrše preventivnu zaštitu nasada jabuka. Od pripravaka predlažemo primjenu fungicida na bazi: ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo) ili na bazi metirama (Polyram DF) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Voćari koji neće stići obaviti preventivnu zaštitu prije kiše, tretiranje moraju obaviti po prestanku oborina primjenom sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus), fenbukonazola (Indar 5 EW).

Visoka vlažnost zraka pogoduje razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora, a u jače zaraženim nasadima moguća je primjena pripravaka Sercadis ili Luna expirience.

Početak leta minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) bilježimo od sredine travnja, a najveću brojnost zabilježili smo u prvim danima svibnja. Let jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo od 20. travnja na području Siska, a na području Moslavine od 27. travnja.

Sume prosječnih efektivnih temperatura (>10°C) ukazuju na početak ubušivanja gusjenica jabučnog savijača u plodove jabuka. Početkom ovog tjedna registriran je početak ubušivanja minera okruglih mina. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr. Insekticidi Coragen, Affirm opti, Voliam targo, Mospilan 20 SG imaju dopuštenje za suzbijanje minera okruglih mina.

Novi Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide“.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                   E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis