Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lijeske

Pregledom nasada lijeske metodom otresanja tijekom jučerašnjeg dana  utvrđena je pojava ljeskotoča (Balaninus nucum). Upozoravamo proizvođače da  obavljaju preglede gore navedenom metodom i to predvečer ili ujutro . Oko biljke postaviti bijelu podlogu i stresti biljku ili koristiti kečere. Kritičnom brojkom smatra se ulov 3-4 pipe po grmu.

U nasadima je još prošlog tjedne primijećene jeke pojava  lisnih ušiju (Aphididae) te                         smeđeg i zelenog listojeda (Phyllobius spp. ) .Lisne uši moguće je suzbijati zajedno sa ljeskotočem.

U mladim nasadima  osobito onima u blizini šuma mogu se javiti problemi sa ljeskovom strizibubom ( Oberea linearis) .Tijekom svibnja mogu se javiti odrasli oblici ovog štetnika, koji odlažu jaja u mlade izbojke. Štete čine ličinke  ovog štetnika koje buše  izbojke  tako da  dolazi do sušenje vrhova izbojka. Problemi su se javljali u mlađim nasadima  u blizini šuma, dok u starijima šteta budu manjeg značenja.

U nasadima lijeske velik problem mogu predstavljati  stjenice (Gonocerus, Piezidorus, Palomena, Piezodorus, Nezara, Dolycoris i dr.) ,tako da je potrebno vršiti preglede tijekom vegetacije i po potrebi tretiranje.

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju insekticidi navedeni u tablici 1.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv pripravka Štetenik Karenca
Spirotetramat Movento Lisne i štitaste uši 14 dana
Spinosad  * Laser Jabučni savijač 7 dana
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rottor super

Demetrina 25 SC

Deltagri

 

Lisne uši, jabučni i kestenov savijač

 

30 dana

 

 

Piretrini * Asset** Lisne uši, jabučni savijač

 

30  dana

*Dozvola u ekološkoj

** Dozvola u hitnim situacijama.

U ekološkoj proizvodnji za suzbijanje štetnika o preporučaju se sredstva registrirana kao ojačivači ili gnojiva: Dominus ,Boundary , FitoAfiser i sl smanjuje pojavu lisnih ušiju i dr

U  većini pregledanih nasad lijeske  imamo jaku pojavu  simptoma  pepelnice lijeske (Phyllactinia coryli), dok za sada nisu primijećeni simptomi lisnih pjegavosti (Phyllosticia, Mycosphaerella, Septoriai dr).

Na plodu je moguća pojava bolesti  (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria) ,a za njihovu pojavu i razvoj pogoduje vlažnije vrijeme kao i oštećenja od gore navedenih štetnika ( stjenice, ljeskotoč).

U ekološkoj proizvodnji preventivna tretiranja protiv lisnih pjegavosti mogu se provoditi pripravcima koji su registrirani kao ojačivači ili gnojiva: Fitobacilus, Frutifolia ,Fitomil L-60, bolesti ploda Fusver, pepelnica Fitofert sumpor, Secur zolfo i sl. za pravilan odabir obratiti se firmama koje distribuiraju takove proizvode: Bio imput, Fio promet, Pro eco i dr.

Za suzbijanje bolesti na lijesci dozvolu imaju slijedeći pripravci.

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolesti
Bakreni spojevi   * Bordoška juha caffaro 20 WP trulež ploda-svibanj,lipanj

bakterijoze-jesen

Bakreni spojevi * Champion WG 50

Arione SC

bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)
Bakreni spojevi  * Neoram WG rak kore
Bakreni spojevi * Cuprablau Z 35 WG bakterijska pjegavost
Sumpor * Cosavet DF pepelnica
Sumpor * Chromosul 80

Kumulus DF

Microthiol

special disperss

pepelnica i grinje

pepelnica i grinje

Piraklostrobin,boksalid Signum siva pjegavost lista
 

Miklobutanil

 

Systhane 20 EW**

 

pjegavost lista i sušenje plodova

*Sredstva dozvoljena i u ekološkoj proizvodnji

**Krajnji rok za primjenu zaliha          31.1.2023

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016

 

                                                                            Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

                                                                                 E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis