Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Tijekom noći na nekim lokacijama na području naše županije zabilježeni su lokalni pljuskovi dok  na lokacijama gdje su  postavljeni uređaji za praćenje vremenskih prilika nisu zabilježene oborine. Tijekom dana moguća je također lokalna pojava oborina tako da je preporuka obaviti zaštitu neposredno nakon kiše nekim od dolje navedenih fungicida. Ukoliko će biti dugotrajnije i obilnije oborine tada je dolje navedenim fungicidima moguće dodati i neki od sistemičnih fungicida navedenih u prethodnoj preporuci.

Fungicidi kontaktnog djelovanja:

Ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo)

Ditianon: (Delan 700 WDG, Delan pro)

Kaptana:(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG)

Metiram: (Polyram) i dr

Prilikom odabira sredstva birati onaj koji ste do sada najmanje puta koristili.

I dalje na terenu primjećujemo jaku pojavu pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), kod jakih zaraza preporuka je  koristiti pripravke Sercadis , Luna expirience ,Luna care ( ne na Zlatnom delišesu i njegovim klonovima) ,kod slabijih napada moguće je koristiti i pripravke na bazi sumpora ili neki od pripravka  na bazi strobulina . Kod primjene sumpora voditi računa da primjena na temperaturama iznad 25°C može dovesti do fitotoksičnosti te je potrebno obratiti pozornost na mogućnost miješenja.

Praćenjem leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) utvrđen krajem travnja i početkom svibnja  kritičan broj ovog štetnika, prema praćenju sume temperatura nastupio je period  kada je moguć početak piljenje gusjenica . Na lokacijama gdje postoji problem sa minerima okruglih mina (Leucoptera malifoliella) uočene su prve male mine, tako da je potrebno suzbijati i ovog štetnika..

Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG*, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr. Insekticidi Coragen, Affirm opti, Voliam targo, Mospilan 20 SG i dr  imaju dopuštenje za suzbijanje minera okruglih mina.

I dalje bilježimo jaku pojavu lisnih ušiju.

*Krajnji rok za primjenu zaliha           1.11.2022.

U ekološkoj proizvodnji moguće je za suzbijanje jabučnog savijača koristiti pripravke:

Granupom, Madex, Carpovirusine Evo, Dipel DF. Kod primjene ovih pripravaka osobito obratiti pozornost na upute .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016                                                                                                          

    Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps
.hr

 

Pripremi za ispis