Obavijest proizvođačima pšenice

Pšenica je u fazi početak  klasanja, zbog stalne izmjene vremenskih prilika potrebno je izvršiti zaštitu vršnog lišća i klasja. Zaštitu je moguće napraviti jednim od fungicida: ELATUS PLUS, ELATUS ERA, AMISTAR 250 SC, AZAKA I DR.

Pregledom parcela utvrđena je prisutnost žitnih balaca (Oulema melanopus) , poljoprivrednici trebaju pregledati svoje parcele i ako je potrebno izvršiti zaštitu protiv ovog štetnika jednim od insekticida: Decis 2,5, Karate zeon, Cythrin max i dr.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

Pripremi za ispis