Obavijest vinogradarima

Početak svibnja obilježen je povremenim oborinama, manje količine zabilježene su 1. i 2. svibnja. U popodnevnim satima na dan 9. svibnja zabilježeni su lokalni pljuskovi, a na području Volodera i Popovače zabilježena je tuča. Agroklimatska stanica na lokalitetu Voloder zabilježila je 33,4 mm oborina. Meteorolozi i u narednim danima najavljuju promjenjivo vrijeme, pa vinogradarima savjetujemo da izvrše tretiranje vinograda.

U vinogradima koji su stradali od tuče, radi sanacije nastalih oštećenja, prednost dajemo pripravcima na bazi folpeta: Folpan 80 WDG ili Universalis. Na lokalitetima gdje nije bilo tuče moguća je primjena pripravaka: Delan PRO, Polyram DF, Solofol i dr. Navedeni pripravci dopušteni su za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) i crne pjegavosti (Phomopsis viticola) vinove loze. Pripravak Universalis dopušten je za suzbijanje pepelnice vinove loze.

Porastom dnevnih temperatura zraka i vlažnosti zraka raste opasnost od razvoja zaraze pepelnicom (Erysiphe necator). Za zaštitu protiv  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primjenu fungicida, Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Karathane Gold 350 EC i dr. Za suzbijanje pepelnice moguće je primjena pripravaka na osnovi sumpora.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Suzana Slovic, dipl.ing. 

                                                              E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis